Stavby a pozemky - praktické problémy a rozhodovací praxe NS ČR v této oblasti

ON-LINE SEMINÁŘ AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

Mgr. Michal Králík Ph.D.

předseda senátu Nejvyššího soudu ČR rozhodující o dovoláních ve věcech sporů z věcných práv a ve věcech sporů z bezpodílového spoluvlastnictví manželů a společného jmění manželů.

Popis:

Cíl semináře

Seminář bude zaměřen na praktické otázky spojené se stavbami a pozemky z pohledu aktuální judikatury Nejvyššího soudu České republiky.

Obsah semináře

V rámci semináře budou probrána následující témata : 

- pojetí stavby

- přechodná ustanovení k pozemkům a stavbám

- superficiální zásada a otázky s ní spojené

- nesprávné katastrální zápisy

- nabývání od neoprávněného a materiální publicita se zaměřením na východiska a společné jmění manželů

- neoprávněné stavby a tzv. přestavky

Bude vysvětleno:

*pojetí stavby v současné právní úpravě ve srovnání s pojetím stavby v poměrech zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku

*v rámci přechodných ustanovení pak budou vysvětlena pravidla, která určují, kdy se stavba stane či nestane součástí pozemku (uplatní se či neuplatní tzv. superficiální zásada)

*bude vysvětleno jaké praktické dopady může mít nesprávný zápis stavby do katastru nemovitostí

*základní koncepční odlišnost spojená se superficiální zásadou, tj. principem, že stavba je součástí pozemku, oproti předchozí úpravě, podle níž stavba součástí pozemku nebyla a s výjimkami, kdy ani podle současné úpravy stavba součástí pozemku není

*ve vztahu ke katastru nemovitostí budou objasněny nejčastější nedostatky z hlediska správností zápisů a pravidla, která umožňují nápravu těchto situací se zdůrazněním rizik, která jsou s nesprávnými zápisy spojena, tj. zejména s rizikem, že nemovitost vlastnicky získá jiná osoba

*zcela nové instituty nabývání od neoprávněného a materiální publicita budou vysvětleny na praktických příkladech (vlastnické právo lze totiž nabýt i od osoby, které ve skutečnosti nenáleží, je-li jako vlastník zapsána v katastru nemovitostí)

*jaká rizika hrozí skutečnému vlastníkovi a jak jim může předcházet

*institut neoprávněných staveb - bude srovnána předchozí a současná právní úprava s vysvětlením odlišností a rizik, která jsou s existencí neoprávněných staveb spojena

*odstraňování  neoprávněných staveb - rizika spojená s nutností jejich odstranění

Harmonogam:

9:00 – 15:00

Místo konání:

Akreditace:

MV - MV AK/PV-59/2014; Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů

Kategorie:

Vzdělávání advokátů

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

15.04.2021
ON-LINE

Začátek: 15.04.2021 09:00 (čtvrtek)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 620 Kč bez DPH

Var. symbol: 2140200110

Uzávěrka: 08.04.2021

 Další termíny:

08.06.2021
Praha
08.06.2021
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky