Novelizace cestovních náhrad a odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2021

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

Ing. Lenka Dufková

Na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR se dlouhodobě věnuje problematice odměňování zaměstnanců jak ve mzdové, tak v platové oblasti, a to jak z pohledu mzdové legislativy, ale i z ekonomického pohledu na mzdovou statistiku, hodnocení prací a zařazování zaměstnanců do platových tříd. Aktuálně působí jako vedoucí mzdověprávního oddělení.

Popis:

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou odměňování platem, tak aby získali komplexní přehled o platné právní úpravě v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě včetně rozboru novelizací provedených v oblasti odměňování a cestovních náhrad v průběhu roku 2020.

Obsah semináře

Tematické okruhy:

Obecné principy odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Výklad jednotlivých ustanovení platových předpisů s důrazem jejich praktickou aplikaci a případné změny od 1. 1. 2021

  • část šestá zákoníku práce (minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy, obligatorní a fakultativní složky platu)
  • nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (započitatelná praxe, kvalifikační předpoklady, stupnice platových tarifů)

Zařazování zaměstnanců ve veřejných službách a správě do platových tříd podle katalogu prací (nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě)

  • Analytická metoda hodnocení prací
  • Praktické příklady zařazení prací do platových tříd

Další otázky související s odměňováním zaměstnanců platem

  • Výpočet průměrného výdělku
  • Splatnost a výplata platu
  • Poskytování cestovních náhrad

Harmonogam:

9:00 –15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

Akreditace:

MV - AK/PV-380/2019;Pracovní právo

Kategorie:

Pracovní právo, Mzdy

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

16.02.2021
Praha

Začátek: 16.02.2021 09:00 (úterý)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 09.02.2021

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

16.02.2021
ON-LINE
18.03.2021
Praha
18.03.2021
ON-LINE
15.04.2021
Praha
15.04.2021
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky