Školská legislativa aktuálně z pohledu MŠMT

ON-LINE SEMINÁŘ AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

Mgr. Bc. Vítězslav Němčák Ph.D.

Ředitel odboru legislativy MŠMT a člen Komise Legislativní rady vlády pro správní právo.  Legislativou se profesně zabývá od roku 2011. O školské legislativě nejen přednáší, ale také o ní informuje v publikacích určených pro školství.

Popis:

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s legislativou z oblasti regionálního školství (tedy zejména mateřských, základních a středních škol a školských zařízení). Detailnější pohled je věnován novějším změnám legislativy z posledních let a jejich dopadům na praxi.

Obsah semináře

Tematické okruhy:

 • novinky v konkurzním řízení a u jmenování ředitele školy
 • společné vzdělávání obecně
 • asistent pedagoga jako podpůrné opatření
 • nová úprava pedagogické intervence
 • nová právní úprava maturitní zkoušky
 • odpovědnost za škodu způsobenou dítěti/žákovi ve škole
 • očkování ve škole v přírodě a v mateřské škole
 • financování regionálního školství
 • správní řízení – přehled nejčastějších chyb a rozhodování krajských úřadů v odvolacím řízení
 • neshody rodičů – s kým má škola nebo školské zařízení komunikovat
 • a další nejnovější aktuality v oblasti školské legislativy

Harmonogam:

9:00 – 15:00

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-367/2020; Školský zákon v praxi

Kategorie:

Školství, Vzdělávání

Pořadatel:

Klub personalistů o.p.s., Vyšehradská 320, 12800 Praha 2

 Termín:

26.02.2021
ON-LINE

Začátek: 26.02.2021 09:00 (pátek)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 620 Kč bez DPH

Var. symbol: 2150200003

Uzávěrka: 19.02.2021

 Další termíny:

23.04.2021
Praha
23.04.2021
ON-LINE
28.05.2021
Praha
28.05.2021
ON-LINE
01.10.2021
Praha
01.10.2021
ON-LINE
22.10.2021
Praha
22.10.2021
ON-LINE
26.11.2021
Praha
26.11.2021
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky