Mezinárodněprávní ochrana dětí

AKREDITOVÁNO MPSV

Lektoři:

JUDr. Ing. Zdeněk Kapitán Ph.D.

ředitel Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Mgr. Alice Trávníková

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí- odborný rada-psycholog

Popis:

Kurz reaguje na aktuální sociodemografické fenomény v české společnosti. Např. poukazuje na proměny konceptu rodiny, kde se se stále rostoucí pravděpodobností více může pracovník orgánů SPOD potkat s mezinárodním prvkem.  To klade další nároky na tyto pracovníky a na zapojení interdisciplinárního týmu. V rámci kurzu bude představena problematika mezinárodněprávní ochrany dětí právě z multidisciplinárního pohledu. Lektoři seznámí účastníky s tím, jak v jednotlivých případech může spolupracovat právník, psycholog, sociální pracovník; kde je těžiště jednotlivých aktérů a naopak, kde jsou hranice jednotlivých profesí.

Cíl semináře

Cílem vzdělávacího programu je zvýšení odborných kompetencí aktérů sociálně-právní ochrany dětí jako jsou řešení sociálně právních problémů a sociálně právní poradenství zejména ve vztahu k případům, které obsahují přeshraniční prvek a s nimiž se dnes OSPOD běžně setkávají. Důraz je kladen jak na právní rámec a základní orientaci v principech a pojmech mezinárodněprávní ochrany dětí, tak i na praktické řešení a přímou práci s klientem s účastí dalších profesí (zejména psycholog).

Obsah semináře

  • informace o rozdělení kompetencí v mezinárodněprávní ochraně dětí mezi UMPOD a OSPOD a další aktéry
  • Principy haagské a evropské spolupráce, pojmy obvyklé bydliště, mezinárodní soudní příslušnost, použitelné právo. Nové trendy v oblasti meziná- rodněprávní ochrany. Multidisciplinární spolupráce – Cochemský model
  • Mezinárodní únosy dětí
  • Mezinárodní osvojení
  • Zapojení dítěte
  • Kazuistika mezinárodního únosu dětí
  • Kazuistika kolizního opatrovnictví v rodičovském konfliktu s přeshraničním prvkem

Harmonogam:

9:00 – 16:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

Akreditace:

MPSV - MPSV A2020/0376-SP/PC; Akreditováno pod názvem: Multidisciplinární spolupráce v mezinárodněprávní ochraně dětí

Kategorie:

Sociální služby, Zdravotnictví

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

10.08.2021
Praha

Začátek: 10.08.2021 09:00 (úterý)

Délka výuky: 7 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 03.08.2021

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

10.08.2021
ON-LINE
19.10.2021
Praha
19.10.2021
ON-LINE
30.11.2021
Praha
30.11.2021
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky