Zákon o pedagogických pracovnících

ON-LINE SEMINÁŘ AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

Mgr. Martina Marková

Zaměstnanec Ministerstva vnitra - odbor legislativní. Pracovala na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (v oddělení péče o pedagogické pracovníky – odborné kvalifikace, pracovně-právní problematika pedagogických pracovníků, správní rozhodnutí – odvolání a přezkumy). Přednáší několik let úředníkům samospráv v rámci zkoušek odborné způsobilosti, ředitelům a učitelům škol a školských zařízení pracovně-právní problematiku v oblasti školství (zejména zákon o pedagogických pracovnících a jeho prováděcí předpisy).

Popis:

Cíl semináře

Seznámení s předpokládanými a navrhovanými změnami zákona o pedagogických pracovnících. Diskuse nad problematickými ustanoveními stávajícího zákona z hlediska praktického dopadu.

Obsah semináře

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

  1. Posílení postavení (odpovědnosti) ředitele školy - uznání předpokladu odborné kvalifikace nejvýše na dobu 3 let odborníkům z praxe, pokud jejich praxe odpovídá charakteru vyučovaného předmětu).
  2. Posílení pravomoci ředitele školy v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) - novela zužuje rozsah akreditací vzdělávacích programů v systému DVPP pouze na akreditace vzdělávacích programů, jimiž se získává odborná kvalifikace pedagogického pracovníka + na studia vedoucí k získání kvalifikačních předpokladů a dalších kvalifikačních předpokladů pedagogických pracovníků).
  3. Zvýšení požadavků na kvalifikační předpoklady (např. u asistenta pedagoga + stanovení minimální úrovně prokázání znalosti českého jazyka…).
  4. Podpora začínajících učitelů – adaptační období.
  5. Další úpravy (např. bezúhonnost pedagogického pracovníka, volno k samostudiu).

    Nad rámec novely ZPP:

  6. Problematická ustanovení a úskalí dosavadního ZPP z hlediska jeho praktického dopadu.

Doporučená literatura

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, a prováděcí předpisy (zejména nařízení vlády č. 75/2005 Sb. + vyhláška č. 317/2005 Sb.).

Harmonogam:

9:00 – 15:00

Místo konání:

Akreditace:

MV - Ministerstvo vnitra

Kategorie:

Školství, Vzdělávání

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

18.03.2021
ON-LINE

Začátek: 18.03.2021 09:00 (čtvrtek)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 620 Kč bez DPH

Var. symbol: 2140200086

Uzávěrka: 11.03.2021

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

04.05.2021
Praha
04.05.2021
ON-LINE
12.10.2021
Praha
12.10.2021
ON-LINE
30.11.2021
Praha
30.11.2021
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky