Správa budov – aktuální problémy, důraz na kontrolu a revizi zařízení

ON-LINE SEMINÁŘ AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

Bc. Olga Vokáčová

vedoucí odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje, na vedoucí pozici v majetkové oblasti od roku 2017. Od roku 2006 jsem členem České komory autorizovaných inženýrů a techniků pro technologická zařízení staveb se zaměřením na projekční činnost.

Popis:

Cíl semináře

Cílem semináře je předat účastníkům souhrnné informace k problematice technicko-ekonomické správy majetku, řízení správy majetku, význam údržby staveb v kontextu nákladů jejich životního cyklu s dynamikou udržitelného rozvoje, zákonné povinnosti vlastníka stavby.

Obsah semináře

  • Facility management a technicko-ekonomická správa majetku

- Historie a vývoj

- Cíle

- Strategie

- Standardy v oblasti FM

  • Nemovitost v životním cyklu

- Životní cyklus staveb

- Údržba budov

  • Nástroje facility managementu k prodloužení užitku

- Povinná dokumentace

- Revizní zprávy

- Pasportizace

  • Zákonné povinnosti vlastníka stavby

- Povinnosti technické, ekonomické, provozní

- Provozní a technická dokumentace

- Přehled výkonu správy majetku a zajištění údržby

  • BIM a správa budov

- Přínosy

- Normy

- Harmonogram zavádění

- Právní předpisy

Harmonogam:

9:00 – 15:00

Místo konání:

Akreditace:

MV - Ministerstvo vnitra

Kategorie:

Finanční a daňové právo, Majetek

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

15.06.2021
ON-LINE

Začátek: 15.06.2021 09:00 (úterý)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 620 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 08.06.2021

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

15.06.2021
Praha
30.09.2021
Praha
30.09.2021
ON-LINE
16.11.2021
Praha
16.11.2021
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky