Občanské průkazy a cestovní doklady - změny a dopady nové právní úpravy

ON-LINE SEMINÁŘ AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

Mgr. Veronika Zalomová

Vrchní ministerský rada na Ministerstvu vnitra, lektor a zkušební komisař v Institutu pro veřejnou správu Praha

Popis:

Cíl semináře

Prohloubení a doplnění teoretických i praktických znalostí nezbytných pro zajišťování výkonu státní správy na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů; seznámení se s chystanými změnami.

Obsah semináře

Seminář je zaměřen na připravované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, které vyplývají z návrhu nového zákona o občanských průkazech a související novely zákona o cestovních dokladech a dále z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157, které zavádí biometrické údaje do občanských průkazů. Věnuje se také současné právní úpravě a nejčastějším problémům z aplikační praxe.

Seminář je určen převážně pro úředníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, krajských úřadů, popř. matričních úřadů, kteří zajišťují výkon státní správy na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů.

Osnova semináře:

  • biometrické údaje v občanském průkazu – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pobytu
  • připravované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů v souvislosti s návrhem nového zákona o občanských průkazech a novely zákona o cestovních dokladech
 • současná právní úprava – změny na úseku občanských průkazů po nabytí účinnosti zákona č. 195/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • nejčastější problémy a zkušenosti z praxe

Doporučená literatura

 • zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pobytu
 • vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 415/2006 Sb.,
 • směrnice Ministerstva vnitra (č.j. MV-27690-25/SC-2018 ze dne 13. června 2018)

Harmonogam:

9:00 – 15:00

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-366/2016; Občanské průkazy a cestovní doklady včetně připravovaných novel

Kategorie:

Správní a trestní právo, Přestupky

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

15.04.2021
ON-LINE

Začátek: 15.04.2021 09:00 (čtvrtek)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 620 Kč bez DPH

Var. symbol: 2140200089

Uzávěrka: 08.04.2021

 Další termíny:

10.06.2021
Praha
10.06.2021
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky