Mediální výchova, manipulace na internetu (Fake News, Deep Fakes)

ON-LINE SEMINÁŘ AKREDITOVÁNO MŠMT

Lektor:

Ing. Petr Šmíd

  • ředitel Portusu Prachatice, o.p.s.
  • místopředseda sekce primární prevence Asociace nestátních organizací (A.N.O.)
  • supervizor se specializací na školské prostředí
  • technický expert na oblast kyberkriminality

Lektor akreditovaných seminářů z oblasti kyberkriminality a šikany, který se dlouhodobě pohybuje v oblasti primární prevence. V minulosti působil jako školní metodik prevence, výchovný poradce na SŠ a poskytovatel primární prevence.

Popis:

Cíl semináře

Cílem semináře je zvýšit mediální gramotnost uživatelů digitálních technologií a zejména pak kritické myšlení ve smyslu boje s manipulací a dezinformacemi, které jsou šířeny prostřednictvím médií.

Obsah semináře

Dnešní mladá generace vyrůstá s telefony a tablety v ruce.  Jejich mediální gramotnost má však podle mnoha výzkumů velké rezervy především z hlediska kritického přístupu k mediálním obsahům. Média a sociální sítě využívají jako zdroj vědění a automaticky považují za pravdu vše, co jim influenceři předkládají.

Fakt, že žáci postrádají základy mediální gramotnosti, klade vysoké nároky na dostatečnou erudici a špičkové znalosti samotných pedagogů. Podle nově schválené strategie MŠMT se má výuka ICT rozšířit na časovou dotaci 4 vyučovacích hodin týdně, RVP a ŠVP proto budou muset být revidovány a doplněny.

 

„Žáci a studenti jsou nejohroženější skupinou, která je zasažena rozvojem moderních technologií ve smyslu ověřování pravdivosti informací. Toto ověřování je na velmi nízké úrovni,“ Robert Plaga.

 

Seminář je zaměřen prakticky. Sérií ukázek budou posluchači seznámeni s praktikami manipulace na Internetu s odkazem na Fake News a Deep Fakes ve vztahu k marketingovým a dezinformačním strategiím.

 

Mediální gramotnost po absolvování semináře umožní účastníkům:

  • bezpečně vyhledávat na Internetu potřebné informace,
  • analyzovat a posuzovat důvěryhodnost mediálních sdělení,
  • rozlišovat fakta od lží a manipulací.

Harmonogam:

9:00 – 15:00

Místo konání:

Akreditace:

MŠMT - MŠMT - 34459/2019-1-1121, Akreditováno pod názvem: Média a manipulace

Kategorie:

Ostatní

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

03.02.2021
ON-LINE

Začátek: 03.02.2021 09:00 (středa)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 620 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 27.01.2021

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

03.02.2021
Praha
01.03.2021
Olomouc
03.05.2021
Praha
03.05.2021
ON-LINE
14.06.2021
Brno
23.07.2021
Praha
23.07.2021
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky