Právní úprava provozování linkové osobní dopravy

ON-LINE SEMINÁŘ AKREDITOVÁNO MV POSLEDNÍ MOŽNOST PŘIHLÁŠKY

Lektor:

Mgr. Jana Nádvorníková

vedoucí oddělení státní správy odboru veřejné dopravy, Ministerstvo dopravy, kde má na starosti především agendu taxislužby, linkové osobní dopravy a veřejných služeb v přepravě cestujících. Lektorka spolupracuje na tvorbě právní úpravy, metodice i rozhodovací činnosti v daných oblastech

Popis:

Cíl semináře

Přehledný výklad právní úpravy vnitrostátní linkové osobní dopravy ve smyslu zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, a souvisejících předpisů se zaměřením na poslední změny právní úpravy a aktuální témata.

Obsah semináře

  • Vymezení linkové osobní dopravy, vztah k jiným druhům dopravy a k úpravě zajišťování dopravní obslužnosti
  • Druhy linkové dopravy, veřejná a zvláštní linková doprava, městská autobusová doprava, náhradní autobusová doprava
  • Vymezení základních pojmů, linka, spoj, licence
  • Příslušnost a činnost dopravních úřadů
  • Licence, druhy licencí a licenční řízení, posuzování souběhu s dopravou v závazku veřejné služby
  • Zastávky linkové dopravy
  • Jízdní řád, jeho zpracování a schválení, CIS JŘ
  • Kontrola a ukládání sankcí

Harmonogam:

9:00 – 15:00

Místo konání:

Akreditace:

MV - Ministerstvo vnitra

Kategorie:

Doprava, Logistika

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

26.01.2021
ON-LINE

Začátek: 26.01.2021 09:00 (úterý)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 620 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 19.01.2021

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

30.09.2021
Praha
30.09.2021
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky