Podílové spoluvlastnictví se zaměřením na jeho vypořádání z pohledu aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky

ON-LINE SEMINÁŘ

Lektor:

Mgr. Michal Králík Ph.D.

předseda senátu Nejvyššího soudu ČR rozhodující o dovoláních ve věcech sporů z věcných práv a ve věcech sporů z bezpodílového spoluvlastnictví manželů a společného jmění manželů.

Popis:

Cíl semináře

Seminář bude zaměřen na aktuální rozhodovací praxi Nejvyššího soudu České republiky zejména v oblasti přechodných ustanovení zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví. Je zaměřen především na potřeby advokátní praxe, ale také pro osoby, které se s podílovým spoluvlastnictvím dostávají do kontaktu. Konkrétní výklad bude proveden na praktických příkladech s vysvětlením významu a podstaty přijatých rozhodnutí.

V rámci podkladových materiálů obdrží každý účastník tematicky utříděnou poslední aktuální judikaturu.

Obsah semináře

Konkrétní podoba semináře bude zaměřena na následující oblasti :
1) Přechodná ustanovení občanského zákoníku k podílovému spoluvlastnictví :
- přechodná ustanovení občanského zákoníku k podílovému spoluvlastnictví (KS Ostrava 11 Co 698/2014 = Rc 4/2015, NS 22 Cdo 3105/2014, NS 22 Cdo 1450/2016 = Rc 5/2016, NS 22 Cdo 4127/2017
- vazba podílového spoluvlastnictví na tzv. superficiální zásadu (NS 22 Cdo 1618/2015, NS 22 Cdo 892/2016, NS 22 Cdo 5189/2014, II. ÚS 2644/15, NS 22 Cdo 2826/2018, NS 22 Cdo 3054/2018, NS 22 Cdo 6063/2017, I. ÚS 1401/18)
- podílové spoluvlastnictví a nesprávné katastrální zápisy (NS 22 Cdo 4127/2017, NS 22 Cdo 3152/2011, NS 30 Cdo 5799/2016, NS 22 Cdo 509/2019)
- podílové spoluvlastnictví a materiální publicita

2) Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví
- procesní způsoby rozhodování o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví (rozsudek pro uznání, rozsudek pro zmeškání, mezitímní rozsudek) – (NS 22 Cdo 3294/2019, NS 22 Cdo 5180/2016, NS 22 Cdo 4675/2016, IV. ÚS 787/17, NS 22 Cdo 5353/2015, NS 22 Cdo 4600/2015, NS 22 Cdo 6029/2017, NS 22 Cdo 4272/2017 = Rc 25/2010)
- hmotněprávní způsoby vypořádání spoluvlastnictví a předpoklady jejich aplikace se zaměřením na přikázání věci některému ze spoluvlastníků

  • obecné zákonné postupy vypořádání při zrušení spoluvlastnictví (NS 22 Cdo 1618/2015, NS 22 Cdo 5353/2015, II. ÚS 572/19, NS 22 Cdo 4490/2018)
  • důvody zamítnutí žaloby na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví (NS 22 Cdo 5159/2014 = Rc 101/2016, IV. ÚS 2773/16, NS 22 Cdo 4490/2018, III. ÚS 3963/16, NS 22 Cdo 3604/2018, NS 22 Cdo 300/2016, NS 22 Cdo 851/2017, NS 22 Cdo 674/2018, NS 22 Cdo 324/2016, NS 22 Cdo 95/2017) a odklad zrušení spoluvlastnictví (NS 22 Cdo 4755/2017 = R 98/2017)
  • konstrukce přiměřené náhrady při přikázání věci některému ze spoluvlastníků (její určení, zvýšení či snížení) – (NS 22 Cdo 1114/2016, NS 22 Cdo 2024/2016, NS 22 Cdo 5137/2015, NS 22 Cdo 2816/2017, NS 22 Cdo 4556/2018, I. ÚS 1472/19, NS 22 Cdo 1014/2019, NS 22 Cdo 746/2019, NS 22 Cdo 1236/2017, NS 22 Cdo 3222/2018, NS 22 Cdo 2293/2019, NS 22 Cdo 4604/2016, NS 22 Cdo 692/2019, II. ÚS 1909/19)
  • okolnosti významné pro přikázání věci některému ze spoluvlastníků (NS 22 Cdo 2450/2017, IV. ÚS 3132/17, NS 22 Cdo 1450/2015, NS 22 Cdo 4178/2015, NS 22 Cdo 103/2019, NS 22 Cdo 4940/2017, NS 22 Cdo 367/2019, II. ÚS 1712/19, NS 22 Cdo 367/2019, NS 22 Cdo 1553/2018, I. ÚS 2724/18, NS 22 Cdo 692/2019, II. ÚS 1909/19)
  • princip solventnosti při přikázání věci některému ze spoluvlastníků - (Krajský soud v Ostravě 11 Co 698/2014 = Rc 4/2015, NS 22 Cdo 1942/2016, NS 22 Cdo 5180/2016, NS 22 Cdo 493/2018, NS 22 Cdo 1266/2019, NS 22 Cdo 103/2019, NS 22 Cdo 2589/2014, NS 22 Cdo 1438/2014, II. ÚS 498/16, NS 22 Cdo 1236/2017)
  • tzv. dražba jenom mezi spoluvlastníky – (NS 22 Cdo 2293/2019, NS 22 Cdo 837/2018, NS 22 Cdo 4063/2015, NS 22 Cdo 2208/2015, NS 22 Cdo 2604/2018, NS 22 Cdo 3059/2018)
  • rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporech o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví (NS 22 Cdo 423/2019, NS 22 Cdo 1655/2014, NS 22 Cdo 1450/2015, NS 22 Cdo 1795/2013, NS 22 Cdo 2059/2015, NS 22 Cdo 3389/2014, NS 22 Cdo 4600/2015, NS 22 Cdo 2860/2017, NS 22 Cdo 4567/2015, NS 22 Cdo 21/2018, NS 22 Cdo 3082/2016, NS 22 Cdo 2882/20016, NS 22 Cdo 1523/2017, NS 22 Cdo 5236/2016, NS 22 Cdo 2100/2017, I. ÚS 2345/17,  IV. ÚS 2528/18, II. ÚS 572/19, III. ÚS 186/20)

Harmonogam:

9:30 – 15:30

Místo konání:

Kategorie:

Vzdělávání advokátůOstatní

Pořadatel:

Aliaves s.r.o., Vyšehradská 320, 12800 Praha 2, IČ: 04636902, DIČ: CZ04636902

 Termín:

14.12.2021
ON-LINE

Začátek: 14.12.2021 09:30 (úterý)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 4 620 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 07.12.2021

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

14.12.2021
Praha
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky