Malá rozpočtová pravidla

ON-LINE SEMINÁŘ AKREDITOVÁNO MV POSLEDNÍ MOŽNOST PŘIHLÁŠKY

Lektor:

JUDr. Lukáš Glaser

vedoucí odboru legislativy a vnitřních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje

Popis:

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámení posluchačů s pravidly pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtů obcí po novele zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, která nabyla účinnosti dnem 20. 2. 2015, resp. 1. 7. 2015. Seminář je zacílen na právní stránku poskytování dotací, včetně rozborů jednotlivých případů poskytování veřejné finanční podpory s cílem poskytnout ucelený přehled pro poskytovatele dotací, darů, návratných finančních výpomocí a jiných plnění z veřejných rozpočtů zejména s ohledem na nově zakotvené zákonné povinnosti.

Obsah semináře

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

1)   Obecná právní východiska poskytování dotací

2)   Vymezení právní úpravy poskytování dotací územními samosprávnými celky

3)   Novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

4)   Vymezení základních pojmů - dotace, návratná finanční výpomoc (NFV), veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, vyúčtování, vypořádání, porušení rozpočtové kázně

5)   Náležitosti žádosti o poskytnutí dotace (NFV) a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (NFV)

6)   Obecně k porušení rozpočtové kázně (výzvy, snížené odvody)

7)   Poskytování dotací, darů a NFV s ohledem na zákon o obcích

8)   Zvláštní případy, v nichž se nejedná o poskytnutí dotace

9)   Spory z veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace (NFV)

Harmonogam:

9:00 – 15:00

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-214/2015; Novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2015 Sb.

Kategorie:

Finanční a daňové právo, Majetek

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

20.04.2021
ON-LINE

Začátek: 20.04.2021 09:00 (úterý)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 620 Kč bez DPH

Var. symbol: 2140200099

Uzávěrka: 13.04.2021

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

03.06.2021
Praha
03.06.2021
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky