Ochrana veřejného zájmu v řízeních podle stavebního zákona prostřednictvím dotčených orgánů – aktuální stav a možné změny v návaznosti na rekodifikaci veřejného stavebního práva

ON-LINE SEMINÁŘ AKREDITOVÁNO MV POSLEDNÍ MOŽNOST PŘIHLÁŠKY

Lektor:

JUDr. Martina Franková Ph.D.

vrchní ministerský rada  Ministerstva pro místní rozvoj, lektor a zkušební komisař v Institutu pro veřejnou správu Praha, člen rozkladové komise Ministra životního prostředí. Dlouhodobě se zabývá stavebním právem, právem životního prostředí, pozemkovým právem a vzájemnými vazbami mezi těmito obory. Dlouhodobě působí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. 

Popis:

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit posluchače s právní úpravou velmi složité problematiky ochrany veřejného zájmu v řízeních a postupech podle stavebního zákona prostřednictvím dotčených orgánů, upozornit je na problémové otázky právní úpravy a na jejich řešení Seminář bude zaměřen zejména na postavení dotčených orgánů a institut závazného stanoviska. S ohledem projednávání návrhu nového stavebního zákona společně s návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona, který obsahuje zcela novou koncepci dotčených orgánů a ochrany dotčených veřejných zájmů bude prostor věnován také navrhovaným koncepčním změnám.

Seminář je vhodný jak pro posluchače z řad veřejné správy, ať již působí na stavebních úřadech nebo na dotčených orgánech,  tak pro posluchače ze soukromého sektoru, kteří se se zabývají přípravou nových developerských záměrů. 

Obsah semináře

 •   Vymezení dotčeného orgánu
 • Práva a povinnosti dotčeného orgánu
 • Závazné stanovisko
 • Závazné stanovisko a jiné úkony stavebního úřadu
 • Přezkum závazného stanoviska
 • Koordinované závazné stanovisko
 • Vázanost dotčeného orgánu svým předcházejícím stanoviskem resp. závazným stanoviskem
 • Podmínky závazného stanoviska
 • Přehled dotčených orgánů a příklady vybraných ustanovení o dotčených orgánech a závazných stanoviscích ve zvláštních zákonech
 • Specifika závazného stanoviska EIA
 • Ustanovení o dotčených orgánech v zákoně č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon)
 • Stavební úřad jako dotčený orgán
 • Související judikatura
 • Navrhované koncepční změny v rekodifikaci stavebního práva týkající se dotčených orgánů (integrace dotčených orgánů, vyjádření dotčeného orgánu, fikce apod.)
 • Diskuse

Harmonogam:

9:00 – 15:00

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-59/2014; Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů

Kategorie:

Správní a trestní právo, PřestupkyFinanční a daňové právo, Majetek

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

21.04.2021
ON-LINE

Začátek: 21.04.2021 09:00 (středa)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 620 Kč bez DPH

Var. symbol: 2140200106

Uzávěrka: 14.04.2021

  Přihlásit na kurz
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky