Stavby na cizích pozemcích - povolení a oprávnění stavět, aktuální právní úprava

ON-LINE SEMINÁŘ AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

JUDr. Martina Franková Ph.D.

vrchní ministerský rada  Ministerstva pro místní rozvoj, lektor a zkušební komisař v Institutu pro veřejnou správu Praha, člen rozkladové komise Ministra životního prostředí. Dlouhodobě se zabývá stavebním právem, právem životního prostředí, pozemkovým právem a vzájemnými vazbami mezi těmito obory. Dlouhodobě působí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. 

Popis:

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit posluchače s právní úpravou problematiky staveb na cizích pozemcích, zejména s povolení a oprávnění stavět na cizím pozemku, upozornit je na problémové otázky právní úpravy a na jejich řešení. Téma semináře je průřezového charakteru a zabývá se jak veřejnoprávními, tak soukromoprávními aspekty. Seminář je vhodný jak pro posluchače z řad státní správy, tak pro posluchače ze soukromého sektoru, kteří se se zabývají přípravou nových developerských záměrů. 

Obsah semináře

 • Vymezení stavby na cizím pozemku
 • Rozdíl mezi povolením a oprávněním stavět
 • Specifika umisťování a povolování staveb na cizích pozemcích
 • Souhlas vlastníka - § 184a stavebního zákona
 • Specifika změn staveb ve správě SVJ z pohledu dokládání souhlasu vlastníka pro účely umisťování nebo povolování staveb
 • Oprávnění stavět
 • Přestavek
 • Soukromoprávní a veřejnoprávní aspekty řešení nepovolených a neoprávněných staveb na cizím pozemku
 • Soukromoprávní námitky v řízeních podle stavebního zákona se zaměřením na námitky, které zpochybňují právo k pozemku, resp. stavbě
 • Související judikatura
 • Diskuse

Harmonogam:

9:00 – 15:00

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-182/2021; Stavby na cizích pozemcích, aktuální právní úprava (webinář)

Kategorie:

Správní a trestní právo, Přestupky

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

20.05.2021
ON-LINE

Začátek: 20.05.2021 09:00 (čtvrtek)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 620 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 13.05.2021

  Přihlásit na kurz
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky