Nový stavební zákon-změny v oblasti povolování staveb (přesun ze 17.6.2021!)

ON-LINE SEMINÁŘ AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

JUDr. Martina Franková Ph.D.

vrchní ministerský rada  Ministerstva pro místní rozvoj, lektor a zkušební komisař v Institutu pro veřejnou správu Praha, člen rozkladové komise Ministra životního prostředí. Dlouhodobě se zabývá stavebním právem, právem životního prostředí, pozemkovým právem a vzájemnými vazbami mezi těmito obory. Dlouhodobě působí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. 

Popis:

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit posluchače s právní úpravou problematiky umisťování a povolování staveb, a to se zaměřením na právní úpravu, zejména pak procesní otázky, prohloubit znalosti posluchačů a pomoci jim v orientaci v poměrně komplikované úpravě stavebního zákona, současně pak upozornit posluchače na vybrané problémové otázky a vysvětlit jejich řešení. Zohledněna bude přitom jak metodická činnost MMR, tak aktuální soudní judikatura.

Uchazeči budou také seznámeni s hlavními rysy připravované rekodifikace veřejného stavebního práva.  

Obsah semináře

Umisťování staveb

 • Formy umístění staveb
 • Územní řízení
 • Územní souhlas
 • Veřejnoprávní smlouva

Povolování staveb

 • Formy povolení staveb
 • Stavební řízení
 • Veřejnoprávní smlouva
 • Ohlášení
 • Certifikát autorizovaného inspektora

Společné postupy

 • společné řízení
 • další společné postupy

Vybrané otázky povolování a umisťování staveb

 • Účastníci územního, společného a stavebního řízení a jejich námitky
 • Žádost a její přílohy
 • Závazná stanoviska dotčených orgánů
 • Výjimka z obecných požadavků na výstavbu
 • Souhlas vlastníka podle § 184a
 • veřejnoprávní smlouva

Související judikatura

Harmonogam:

9:00 – 15:00

Jedná se o náhradní termín za 17.6.2021!

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-59/2014; Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů

Kategorie:

Správní a trestní právo, Přestupky

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

29.06.2021
ON-LINE

Začátek: 29.06.2021 09:00 (úterý)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 620 Kč bez DPH

Var. symbol: 2140200221

Uzávěrka: 22.06.2021

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky