Kontrola příspěvkových organizací zřizovatelem v roce 2021

ON-LINE SEMINÁŘ AKREDITOVÁNO MV BLÍŽÍ SE TERMÍN PŘIHLÁŠEK

Lektor:

Ing. Hana Juráňová

Lektorka je auditorkou a daňovou poradkyní zabývající se kontrolní a konzultační činností ve veřejné správě s bohatou lektorskou zkušeností.

Popis:

Obsah semináře

  • Přehled legislativního rámce

- zákon č. 250/2000 Sb., zákon č. 218/2000 Sb., zákon o finanční kontrole, prováděcí vyhláška a jejich významné změny týkající se podávání ročních zpráv, zákon o obcích, vyhláška o schvalování účetních závěrek

  • Závazné informace MFČR a MVČR

- aktuální metodická pomoc CHJ, metodická podpora interního auditora, stanoviska KAČR, náležitosti roční zprávy

  • Specifické podmínky kontrol podle Zákona o finanční kontrole

- vymezení pojmů, působnost kontrolních orgánů – ÚSC, krajů, poskytovatelů dotací

  • Veřejnosprávní kontrola u zřízené p.o. nebo u p.o. jako příjemce nebo žadatele dotace

- procesní pravidla, povinnost řídit se kontrolním řádem, práva a povinnosti kontrolované osoby, kontrolujícího a osoby povinné, obsah, náležitosti a doručování protokolu o kontrole

  • Ostatní druhy kontrol organizované zřizovatelem

- cíle těchto kontrol, způsob provádění kontrol

  • Programy kontrol

- Nutno přizpůsobit oblastem nově určených strukturou roční zprávy, dále dotace, veřejné zakázky, nakládání s majetkem, soulad se zřizovací listinou, pohledávky, hospodářská činnost, náklady, daňová rizika, inventarizace, finanční hospodaření, vztahy mezi zřizovatelem a organizací, tvorba a použití fondů, porušení rozpočtové kázně, zaměření dle analýzy rizik pro různé typy p.o.

  • Vyhodnocení výsledků kontrol

- povinnost zveřejnění u VSK, informace na MFČR, roční zprávy, zpětná vazba a kontrola nápravy nedostatků

  • Příklady často zjišťovaných nedostatků

- souhrnné informace MFČR z ročních zpráv a ze závažných zjištění

Harmonogam:

9:00 – 15:00

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-260/2017; Vztahy zřizovatele a příspěvkové organizace jím zřízené v roce 2017

Kategorie:

Finanční a daňové právo, Majetek

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

05.08.2021
ON-LINE

Začátek: 05.08.2021 09:00 (čtvrtek)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 620 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 29.07.2021

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

05.08.2021
Praha
BLÍŽÍ SE TERMÍN PŘIHLÁŠEK
01.11.2021
Praha
01.11.2021
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky