Zákon o střetu zájmů - aktuální praxe Ministerstva spravedlnosti

ON-LINE SEMINÁŘ AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektoři:

Ing. Mgr. Tereza Krupová PhD.

Ministerstvo spravedlnosti - vedoucí oddělení ústavněprávního.

Mgr. Iveta Mikulášová

Ministerstvo spravedlnosti ČR - Vedoucí Oddělení registru oznámení veřejných funkcionářů, Odbor střetu zájmů a boje proti korupci.

Popis:

Cíl semináře

Seznámení se se základními principy a instituty zákona o střetu zájmů a  plnění oznamovací povinnosti podle zákona o střetu zájmů s důrazem na řešení přestupků na úseku střetu zájmů, resp. na nejčastěji řešené přestupky spočívající v nesplnění oznamovací povinnosti dle § 9 až 11 a § 12 odst. 4 zákona o střetu zájmů.

Obsah semináře

  • Identifikace veřejného funkcionáře.
  • Základní povinnosti veřejných funkcionářů podle zákona o střetu zájmů, se zaměřením na oznamovací povinnost podle § 9 až 11 a § 12 odst. 4 zákona o střetu zájmů ve vztahu k Centrálnímu registru oznámení.
  • Důsledky porušení oznamovací povinnosti podle § 9 až 11 a § 12 odst. 4 zákona o střetu zájmů, se zaměřením na doporučený postup správních orgánů.
  • Jak by měl správní orgán postupovat v případech posuzování přestupkové odpovědnosti.
  • Ukládání správních trestů za přestupky podle zákona o střetu zájmů.
  • Jak řešit sporné situace ohledně identifikace veřejného funkcionáře, výmazu osoby z Centrálního registru oznámení a další praktické otázky.
  • Dopady nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 38/17 ze dne 11. 2. 2020, kterým byl s odkladem vykonatelnosti ke dni 31. 12. 2020 zrušen § 14b odst. 1 písm. a), b) a c) zákona o střetu zájmů (zveřejňování informací z Centrálního registru oznámení).

Určeno

Seminář je určen pro osoby zabývající se problematikou zákona o střetu zájmů v praxi, zejména správní orgány řešící přestupky na úseku střetu zájmů, resp. na nejčastěji řešené přestupky spočívající v nesplnění oznamovací povinnosti dle § 9 až 11 a § 12 odst. 4 zákona o střetu zájmů.

Harmonogam:

9:00 – 15:00

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-237/2017; Zákon o střetu zájmů

Kategorie:

Správní a trestní právo, Přestupky

Pořadatel:

Aliaves s.r.o., Vyšehradská 320, 12800 Praha 2, IČ: 04636902, DIČ: CZ04636902

 Termín:

06.05.2021
ON-LINE

Začátek: 06.05.2021 09:00 (čtvrtek)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 620 Kč bez DPH

Var. symbol: 2140200140

Uzávěrka: 29.04.2021

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky