Dítě při rozchodu rodičů ve světle dynamiky a systemiky rodinných vztahů - AKREDITACE MPSV

ON-LINE SEMINÁŘ AKREDITOVÁNO MPSV UZAVŘENO

Lektor:

PhDr. Jaroslav Šturma

významný český klinický psycholog, ředitel Dětského centra Paprsek v Praze pro děti a mládež s postiženími; vyučující na FF UK v Praze. Místopředseda Českomoravské psychologické společnosti.

Popis:

Cíl semináře

Rodina představuje pro dítě "bezpečné hnízdo" a základ jeho jistoty. V ní zakouší, že je chráněno a milováno. V plně funkční rodině jsou nejlépe naplňovány jeho základní potřeby psychologické a sociální povahy. Rozchod či rozvod rodičů pro něj představuje obrovskou zkoušku a hlavně ztrátu veškerých dosavadních jistot. V této situaci je třeba obnovit řád v rodinném systému a zajistit tak každému členovi rodiny jeho místo v něm. V kurzu se dozvíte systemická pravidla, která jsou předpokladem pro fungování rodiny. Dozvíte se i určitá specifika fungování rodin, kde se rodiče rozvedli a založili nové rodiny. Podstatnou součástí kurzu budou praktické ukázky systemických pravidel, principů otevřené a pozitivní komunikace a principu jak využít fyzickou blízkost jako pomocníka v komunikaci. Účastníci se zúčastní ukázky metody pevného objetí a získají doporučení jak ji využít při své terapeutické práci s rodinami.

Cílová skupina

Vzdělávání je určeno primárně sociálním pracovníkům, kteří pracují s rodinami s dětmi, kterých se situace rozvodu, či rozchodu týká. Kurz rozšíří a prohloubí jejich znalosti především o vhodných způsobech práce s těmito klienty. Teorii v kurzu prostřídají praktická cvičení, která povedou k nabití zkušeností a jejich upevnění v souvislosti s výběrem optimálních forem pomoci, komunikace a dalších specifických metod jakou je například aplikace Terapie pevného objetí podle Jiřiny Prekopové. Kurz se zaměří i na specifika rodinné situace, kde se rodiče rozvedli a založili si nové rodiny. Tímto bude pracovník vybaven i na situaci, která může nastat po rozvodu či rozchodu a dovede na ní připravit všechny zúčastněné osoby, tj. rodiče i děti.

Obsah semináře

Rodina a dítě v ní

-          definice smyslu existence rodiny

-          rodina jako základ jistoty

-          rodinné vztahy

-          rodina z pohledu dítěte

-          životně důležité potřeby dítěte v rodině

 

Rozvod/rozchod rodičů z pohledu dítěte

-          důležitost pevného partnerského vztahu pro dítě

-          specifika rodinných situací při rozvodu či rozchodu rodičů

-          rozvod jako těžká zkouška pro dítě

-          v jakém životním období mohou děti snášet rozvod „nejlépe“

-          dítě jako „rukojmí“

 

Rodinná systemická pravidla

-          definice systemických pravidel

-          model chování rodiny

-          model chování rodiny v případě rozvodu či rozchodu rodičů

-          model chování ve specifických situacích

-          dynamika rodinných vztahů

-          obnovení řádu v rodinném systému

 

Praktiky k rozvoji a posílení lásky v rodině

-          definice empatie a podmínky jejího rozvoje

-          principy otevřené a pozitivní komunikace

-          fyzická blízkost jako pomocník v komunikaci a navazování nových jistot v rodině

-           Terapie pevným objetím dle Prekopové a její využití - hlavní kroky a principy

Harmonogam:

9:00 – 17:00

Místo konání:

Akreditace:

MPSV - A2018/0591-SP/PC; Název akreditace:Dítě při rozchodu rodičů ve světle dynamiky a systemiky rodinných vztahů

Kategorie:

Sociální služby, Zdravotnictví

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

22.07.2021
ON-LINE

Začátek: 22.07.2021 09:00 (čtvrtek)

Délka výuky: 8 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 620 Kč bez DPH

Var. symbol: 2140200239

Uzávěrka: 15.07.2021

 Další termíny:

23.09.2021
Praha
23.09.2021
ON-LINE
11.11.2021
Praha
11.11.2021
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky