Územní plánování z pohledu právního (se zaměřením na praktické příklady) - konzultační seminář

ON-LINE SEMINÁŘ AKREDITOVÁNO MV BLÍŽÍ SE TERMÍN PŘIHLÁŠEK

Lektor:

Mgr. Veronika Doležalová

lektorka má 20 letou praxi v oboru stavebního práva a to na pozicích - vedoucí právního oddělení odvolacího orgánu stav. úřadů, asistentka předsedy senátu NSS, právnička úřadu územního plánování, právnička Kanceláře architekta města Brna.

Popis:

Cíl semináře

  1. seznámit účastníky s aktuálními možnostmi a problémy na úseku územního plánování, zejména na příkladech aktuální soudní rozhodovací činnosti
  2. poskytnout konzultaci (popř. vyvolat odbornou diskusi) k praktickým případům

Seminář je určen pro pokročilé na úseku územního plánování – žádoucí je určitá doba praxe

Obsah semináře

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

  • aktuální informace na úseku územního plánování (informace o změnách v právních zdrojích; témata, která doznala vývoj v čase: finanční náhrady, podstatná úprava návrhu územního plánu, úspěšné příklady problematických vypořádání námitek)
  • nejčastější chyby v postupech územního plánování - z pohledu procesního, z pohledu soudního
  • trendy v soudní judikatuře, zejména kladné výsledky správních orgánů v soudních sporech

Druhá část semináře (časově přibližně 1/3) by měla mít konzultační charakter a měla by být věnována dotazům a případům z praxe (nutné zaslat předem!)

Harmonogam:

9:00 – 15:00

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-573/2016; Územní plánování - vybrané právní otázky (pro pokročilé)

Kategorie:

Správní a trestní právo, Přestupky

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

03.08.2021
ON-LINE

Začátek: 03.08.2021 09:00 (úterý)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 620 Kč bez DPH

Var. symbol: 2140200244

Uzávěrka: 27.07.2021

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

03.08.2021
Praha
BLÍŽÍ SE TERMÍN PŘIHLÁŠEK
23.09.2021
Brno
25.11.2021
Praha
25.11.2021
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky