Zákon o pozemních komunikacích (Přesun z termínu 12.1.2021)

ON-LINE SEMINÁŘ AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

Mgr. David Mazánek

Právník Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Dlouholetá praxe s rozhodováním v samostatné i přenesené působnosti v oblasti silničního hospodářství. Dlouholetá praxe v přednáškové i publikační činnosti.

Popis:

Seminář seznamuje účastníky se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Je určen především pro začátečníky v oboru a pro úředníky jako možnost přípravy na vykonání zkoušky zvláštní odborné způsobilosti. Bude probrán kompletně celý zákon, kdy jednotlivá ustanovení budou vysvětlena názornými ukázkami z praxe. Kurs je vhodný nejen pro pracovníky silničních správních úřadů, ale i pro starosty obcí, vlastníky či správce komunikací, projektanty, osoby zajišťující inženýrskou činnost a v neposlední řadě i pro úředníky jiných než silničních úřadů.  

Cílem semináře je vytvořit přehled o zákonu, vysvětlit užívané pojmy a nastínit souvislost s ostatními právními předpisy.

Obsah semináře:

  1. Základní ustanovení zákona, pozemní komunikace a jejich rozdělení, charakteristika, vlastnictví, připojování komunikací
  2. Součásti a příslušenství, silniční pozemek, základní pojmy, názorné ukázky
  3. Výstavba pozemní komunikace, vazba na ostatní právní předpisy ve stavebnictví
  4. Převedení některých práv a povinností státu v souvislosti s výstavbou, provozováním a údržbou dálnice, koncesionářská smlouva
  5. Bezpečnost pozemní komunikace, auditor bezpečnosti a jeho činnost
  6. Užívání pozemních komunikací, obecné a zvláštní užívání, zpoplatnění, autovraky, uzavírky a objížďky, sjízdnost a její zabezpečení, pevné překážky, praktické příklady
  7. Ochrana pozemních komunikací a jejich styk s okolím, silniční ochranná pásma, kontrolní vážení vozidel, inteligentní dopravní systém
  8. Státní správa a státní dozor, silniční správní úřady, kompetence, rozsah působnosti
  9. Přestupky, kauce, pokuty
  10. Závěrečná ustanovení, novely zákona, prováděcí vyhláška

Harmonogam:

9:00–15:00

Jedná se přesun z původního termínu 12.1.2021.

Místo konání:

Akreditace:

MV - Ministerstvo vnitra
AK/PV-182/2016, Název akreditace: Účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích

Kategorie:

Doprava, Logistika

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

14.01.2021
ON-LINE

Začátek: 14.01.2021 09:00 (čtvrtek)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 3 220 Kč bez DPH

Var. symbol: 2140200028

Uzávěrka: 07.01.2021

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky