Vymáhání pohledávek (z místních poplatků a dalších) dle daňového řádu

AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

JUDr. Marta Balnerová Uzlová

Ministerstvo financí - ředitelka odboru Správní činnosti v oblasti daní, cel a poplatků, do jehož gesce spadá zákon o místních poplatcích a podílela se na zpracování jeho novely. Lektorka je rovněž v seznamu odborných lektorů Ministerstva vnitra zajišťujících zkoušky odborné způsobilosti v oblasti daní a poplatků pro úředníky územních samosprávných celků.

Popis:

Cíl semináře

Cílem školení je prohloubit znalosti účastníků vzdělávání v oblasti vymáhání pohledávek dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, se zaměřením na novelu daňového řádu účinnou od 1. 1. 2021. 

Obsah semináře

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

 

Způsoby vymáhání

 

Nařízení daňové exekuce

 • Zahájení exekučního řízení
 • Náležitosti exekučního příkazu
 • Způsoby daňové exekuce

 

Prohlášení o majetku

 • Výzva správce daně
 • Právní účinky doručení výzvy
 • Lhůta pro podání prohlášení o majetku
 • Náležitosti prohlášení o majetku
 • Důvody pro zánik povinnosti podat prohlášení o majetku

 

Zastavení daňové exekuce

 • Důvody pro zastavení daňové exekuce
 • Náležitosti rozhodnutí o zastavení daňové exekuce

 

Exekuční náklady

 • Povinnost hradit exekuční náklady
 • Náklady za nařízení daňové exekuce
 • Výše exekučních nákladů
 • Vymáhání exekučních nákladů

Daňová exekuce srážkami ze mzdy

 • Mzda a jiné příjmy
 • Povinnosti poddlužníka
 • Omezení dlužníka
 • Pokračování ve srážkách ze mzdy
 • Několik plátců mzdy

 

Daňová exekuce přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb

 • Poskytovatelé platebních služeb
 • Průběh exekuce
 • Povinnosti poddlužníka
 • Omezení dlužníka
 • Pohledávky nepostižitelné exekucí
 • Omezení exekuce

 

Odpis nedoplatku pro nedobytnost

 • Nedobytný nedoplatek
 • Postup při odpisu nedoplatku

 

Lhůta pro placení daně

 • Délka lhůty
 • Úkony přerušující běh lhůty
 • Úkony, které staví běh lhůty

Harmonogam:

9:00 – 15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 (najít na mapě)

Akreditace:

MV - AK/PV-416/2017; Vymáhání pohledávek dle daňového řádu

Kategorie:

Finanční a daňové právo, Majetek

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

25.06.2021
Praha

Začátek: 25.06.2021 09:00 (pátek)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2140200200

Uzávěrka: 18.06.2021

 Další termíny:

19.11.2021
Praha
19.11.2021
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky