Určení výživného a svěření dítěte do péče dle aktuálních nálezů Ústavního soudu

ON-LINE SEMINÁŘ AKREDITOVÁNO MPSV+MV UZAVŘENO

Lektor:

JUDr. Jaromír Jirsa

soudce Ústavního soudu

Popis:

Účastníci kurzu budou teoreticky seznámeni se základními oblastmi problematiky péče o dítě v případě rozvodu či rozchodu rodičů v kontextu sociální práce s rodinou. Lektor se zaměří zejména na oblast výživného, střídavou péči a kolizního opatrovnictví; účastníci budou také seznámeni s vybranými nálezy Ústavního soudu k dané problematice. Společně s lektorem účastníci kurzu se zaměří na zlepšení, racionalizaci a případné zjednodušení pracovních činností a postupů sociálních pracovníků v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. 

Obsah:

  • neplnění vyživvoací povinnosti, exekuce na řidičský průkaz, zásady vyživovacích povinností,..
  • vhodnost střídavé péče, úprava styku s oběma rodiči, místo přebírání dětí
  • kolizní opatrovnictví: možnosti zainteresovaných účastníků, předběžná opatření

Harmonogam:

9:00–15:00

Místo konání:

Akreditace:

MPSV - A2020/0776-SP/VP, akreditováno pod názvem: Problematika péče o dítě ve smyslu úprav výchovy v souvislosti s výkonem kolizního opatrovnictví
MV - Ministerstvo vnitra

Kategorie:

Sociální služby, Zdravotnictví

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

22.10.2020
ON-LINE

Začátek: 22.10.2020 09:00 (čtvrtek)

Délka výuky: 8 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 4 620 Kč bez DPH

Var. symbol: 2040200492

Uzávěrka: 21.10.2020

 Další termíny:

14.01.2021
Praha
14.01.2021
ON-LINE
15.04.2021
Praha
15.04.2021
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky