Postup řádného hospodáře ve veřejném zadávání

ON-LINE SEMINÁŘ AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

Ing. Valdemar Adamiš

Ministerstvo financí ČR - vedoucí oddělení Harmonizace finančního řízení. V gesci má mimo jiné Metodiku veřejného nakupování - naplňování principů 3E. 

Popis:

Obsah:

V několika blocích seznámit posluchače nejprve se základními požadavky zákona o finanční kontrole na vnitřní kontrolní systém, zejména kontrolní mechanismy, které jsou základním nástrojem pro aplikaci principů 3E – hospodárnosti, účelnosti a efektivity v organizaci. V dalším bloku bude představen široký pojem veřejný nákup včetně všech prvků, které zahrnuje, od cílů a úkolů organizace, přes činnosti související s rozpočtováním, administrací veřejné zakázky, řízení smluvních vztahů a zpětné vazby do činností organizace. To vše na příkladech z praxe, které budou do detailů probírány s jednotlivými účastníky ve volné diskusi. Třetí blok seznámí účastníky s centrálním nákupem státu, jako příkladem naplnění principů 3E v praxi.

Obsah:

  1. Seznámení s činnostmi Centrální harmonizační jednotky Ministerstva financí
  2. Vnitřní kontrolní systém, kontrolní mechanismy a vazba na principy 3E
  3. Co je veřejné nakupování – co vše zahrnuje a jak je nutné ho vnímat
  4. Rozdíl mezi pojmy veřejný nákup a veřejná zakázka
  5. Vysvětlení pojmů a smyslu jednotlivých principů 3E –hospodárnost, účelnost, efektivita
  6. Souvislosti mezi principy 3E vycházejícími ze zákona o finanční kontrole a zásadami vyplývajícími ze zákona o zadávání veřejných zakázek
  7. Postupy přispívající k naplňování principů 3E v průběhu veřejného nákupu v organizaci
  8. Příklady a diskuse nad řešením příkladů
  9. Centrální nákup státu jako příklad naplnění principů 3E v praxi
  10. Shrnutí a diskuse

Harmonogam:

9:00–15:00

Místo konání:

Akreditace:

MV - Ministerstvo vnitra

Kategorie:

Finanční a daňové právo, Majetek

Pořadatel:

Klub personalistů o.p.s., Vyšehradská 320, 12800 Praha 2

 Termín:

17.03.2021
ON-LINE

Začátek: 17.03.2021 09:00 (středa)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 620 Kč bez DPH

Var. symbol: 2150200009

Uzávěrka: 10.03.2021

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

07.05.2021
Praha
07.05.2021
ON-LINE
08.06.2021
Praha
08.06.2021
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky