Právo na informace a jeho změny - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel

ON-LINE SEMINÁŘ AKREDITOVÁNO MV POSLEDNÍ MOŽNOST PŘIHLÁŠKY

Lektor:

Mgr. Otakar Ludvík

Kancelář ministra vnitra - právník, který se zabývá zákonem o svobodném přístupu k informacím a to jak v rovině teoretické, tak zejména praktické

Popis:

V dnešní společnosti jsou informace významným prvkem a řadou z nich disponuje veřejný sektor. Jakým způsobem však s nimi má zacházet? A kdo takové informace může chtít, po kom a jak? To vše Vám spolu s detailnějším seznámením se se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nabízíme v našem kurzu a to včetně dopadu aktuálního legislativního vývoje a rozsudky správních soudů.

Cíl semináře

Představení procesu vyřizování žádosti o informace podané dle zákona č. 106/1999 Sb. a nejvýznamnějších důvodů bránících poskytnutí informace, včetně dopadu aktuálních zákonných změn a jejich výkladu.

Obsah semináře

  • Povinné subjekty dle informačního zákona.
  • Výjimky z působnosti informačního zákona.
  • Žádost o informace, její náležitosti a odstraňování vad žádosti.
  • Zpracování a vyřízení žádosti o informace včetně možnosti žádat úhradu nákladů.
  • Opravné prostředky proti postupu povinných subjektů a využití informačního příkazu a jeho vynucení.
  • Důvody odmítnutí žádosti o informace s podrobnějším výkladem nejdiskutovanějších oblastí.

Harmonogam:

9:00 – 15:00

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-614/2016; Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v podmínkách městských a obecních úřadů, zveřejňování platů úředníků a politiků

Kategorie:

Správní a trestní právo, Přestupky

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

13.05.2021
ON-LINE

Začátek: 13.05.2021 09:00 (čtvrtek)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 620 Kč bez DPH

Var. symbol: 2140200153

Uzávěrka: 06.05.2021

  Přihlásit na kurz
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky