Černé stavby, jejich příčiny a odstraňování

ON-LINE SEMINÁŘ AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

Ing. arch. Václav Vondrášek

Vystudoval Stavební fakultu obor architektura na ČVUT Praha. V profesním životě působil řadu let v investiční výstavbě. Od r. 1991 pracoval na odboru výstavby Magistrátu hl. m. Prahy, což byl odvolací orgán stavebních úřadů městských částí.  Téměř 10 let jej vedl. Jako autor se podílel na částech některých odborných publikací – Nadace ABF / Dotčené orgány státní správy, Verlag Dashöfer / Veřejné stavební právo v praxi. V soukromé investorské organizaci vykonával funkci ředitele pro přípravu staveb bytových domů. Nyní je místostarostou městské části v Praze 2, kde má na starosti výstavbu, životní prostředí, památky a dříve i dopravu. Publikoval několik odborných článků. Je členem České společnosti pro stavební právo a členem redakční rady Bulletinu Stavební právo.

Popis:

Cíl semináře

Vysvětlení pojmů a příčin stavění nepovolených staveb, druhy těchto staveb, postupy a pozice státní správy i samosprávy v procesu postupů podle stavebního zákona a předpisů souvisejících.

Obsah semináře

  1. Pojem stavba
  2. Co je to černá stavba a co je stavba neoprávněná
  3. Typy nepovolených staveb

- druhy nepovolených staveb včetně zařízení a výrobků plnících funkci stavby

  1. Příčiny nepovoleného stavění vyplývající ze složitosti předpisů

- podklady a zpracování dokumentace, dotčené orgány státní správy, specifika památkové péče, aktivistické vstupy do řízení, povolování stavebním úřadem, vlivy správního soudnictví, doporučení ve vztahu k rekodifikaci stavebního práva

  1. Kdo může navrhnout odstranění černé stavby
  2. Úloha státní správy a samosprávy
  3. Zastavení nepovolené stavby

- zjištění nepovolené stavby, zákaz pokračovat ve stavbě a užívat stavbu

  1. Řízení o odstranění stavby
  2. Dodatečné povolení stavby a povolení k užívání

Harmonogam:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-32/2018; Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění

Kategorie:

Správní a trestní právo, PřestupkyOstatní

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

27.04.2021
ON-LINE

Začátek: 27.04.2021 09:00 (úterý)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 620 Kč bez DPH

Var. symbol: 2140200121

Uzávěrka: 20.04.2021

 Další termíny:

20.07.2021
Praha
20.07.2021
ON-LINE
30.11.2021
Praha
30.11.2021
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky