Náhrada škody - odpovědnost státu, krajů a měst za nesprávný úřední postup

ON-LINE SEMINÁŘ AKREDITOVÁNO MV POSLEDNÍ MOŽNOST PŘIHLÁŠKY

Lektor:

JUDr. David Vláčil

Soudce Nejvyššího soudu ČR

Popis:

Cíl semináře

Seznámit účastníky s právní úpravou odpovědnosti orgánů veřejné moci a oprávněných úředních osob za výkon veřejné moci
dle zákona č. 82/1998 Sb., s nejčastěji řešenými problémy
a s navazující judikaturou Nejvyššího soudu ČR.

Obsah semináře

V rámci semináře bude vysvětleno:

  • kdy jde o újmu způsobenou výkonem veřejné moci
  • budou probrány rozdíl mezi nezákonným rozhodnutím
    a nesprávným úředním postupem při různých činnostech orgánů veřejné moci (včetně průtahů a nepřiměřené délky řízení)
  • podmínky vzniku nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy
  • nejčastější jednání úředníků zakládající odpovědnost za způsobenou škodu nesprávným úředním postupem
  • postup orgánů veřejné moci při předběžném projednávání nároků náhrady škody nebo nemajetkové újmy
  • promlčení nároků náhrady škody nebo nemajetkové újmy
  • odpovědnosti jednotlivých oprávněných úředních osob krajů a měst a způsob regresního uplatňování nároku vůči nim

Určeno

Všem orgánům veřejné moci a oprávněným úředním osobám zařazeným do těchto orgánů.

Harmonogam:

9:00 – 15:00

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-241/2016

Kategorie:

Pracovní právo, Mzdy

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

11.03.2021
ON-LINE

Začátek: 11.03.2021 09:00 (čtvrtek)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 4 620 Kč bez DPH

Var. symbol: 2140200094

Uzávěrka: 04.03.2021

  Přihlásit na kurz
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky