Novela zákona o matrikách

ON-LINE SEMINÁŘ AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

Bc. Pavlína Bartáková

Referent všeobecné správy a vnitřních věcí státu na Ministerstvu vnitra ČR.

Popis:

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s návrhem novely zákona o matrikách a souvisejících předpisů. Seminář je určen úředníkům územních samosprávných celků – matrikářům matričních úřadů.

Obsah semináře

Základní právní předpisy na úseku matrik

 • návrh novely zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • návrh novely vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • návrh novely zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • vybraná ustanovení zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.

1) Kniha narození

 • zápis v matriční knize narození a předložení dokladů k provedení zápisu do

knihy narození

 • souhlasné prohlášení o určení otcovství
 • plnění oznamovací povinnosti
 • zápis jména, tzv. zdvojená jména, zápis druhého jména (včetně otčestva) do knihy narození
 • žádost o užívání jména v české podobě
 • zápis příjmení do knihy narození, rodné příjmení
 • změna jména a příjmení nezl. dítěte

 2) Kniha manželství

 • formy uzavření manželství
 • doklady potřebné k uzavření manželství
 • zápis v matriční knize manželství
 • plnění oznamovací povinnosti
 • zápis jména a příjmení do matriční knihy manželství a tvorba příjmení po uzavření manželství, užívání příjmení žen po uzavření manželství
 • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • změna příjmení po rozvodu manželství
 • užívání příjmení v nesprávné podobě
 • změna jména a příjmení za trvání manželství

3) Diskuze

Harmonogam:

9:00 – 15:00

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-177/2016, Průřez všemi oblastmi pro začátečníky, specializace zaměřená na cizí prvek v matriční praxi

Kategorie:

Správní a trestní právo, Přestupky

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

01.07.2021
ON-LINE

Začátek: 01.07.2021 09:00 (čtvrtek)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 620 Kč bez DPH

Var. symbol: 2140200209

Uzávěrka: 24.06.2021

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky