Elektronické dokumenty v právní praxi

ON-LINE SEMINÁŘ AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

JUDr. Tomáš Ščerba Ph.D.

Působí v přední mezinárodní advokátní kanceláři a specializuje se na právo informačních a komunikačních technologií. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti compliance, procesního řízení, kybernetické bezpečnosti, elektronické kontraktace, průkaznosti elektronických dokumentů, spolehlivých úložišť, archivace, spotřebitelského smluvního práva a související ochrany osobních údajů (včetně GDPR). Tomáš Ščerba pravidelně přednáší na českých i zahraničních univerzitách (např. Harvard University) a publikuje v renomovaných odborných časopisech.

Popis:

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s průřezovou problematikou elektronických dokumentů v právní praxi během jejich životního cyklu, a to s důrazem na vysvětlení pravidelně užívaného pojmosloví, systematiku relevantní právní úpravy a s odkazy na recentní judikaturu soudů. V rámci semináře bude pozornost věnována především roli elektronických dokumentů ve veřejné správě, včetně jejich vývoje. Dále nebude chybět ani pohled na proměnu obchodního a pracovního práva v souvislosti s pandemií COVID-19 či kybernetická a informační bezpečnost na úseku nakládání s elektronickými dokumenty

Obsah semináře

 • role elektronických dokumentů v transformaci veřejné správy - zákon o právu na digitální služby, eDokladovka, ePreskripce a další eGovernment
 • Očekávaný vývoj v oblasti elektronických dokumentů s důrazem na proměnu některých oblastí obchodního a pracovního práva v souvislosti s pandemií COVID-19
 • elektronický podpis, elektronická pečeť, časové razítko
 • vznik, trvání a zánik elektronických dokumentů, elektronická právní jednání bez požadavku formy, místní působnost práva na internetu
 • elektronické dokumenty ve světle datových schránek a autorizované konverze dokumentů
 • právní závaznost a vynutitelnost obsahu elektronických dokumentů
 • odesílání, přenos, dodání a doručování elektronických dokumentů
 • kybernetická a informační bezpečnost na úseku nakládání s elektronickými dokumenty
 • uložení, retence a archivace elektronických dokumentů nejen v tzv. spolehlivých úložištích
 • elektronické transakce, elektronická právní jednání, elektronické smlouvy a tzv. smart contracts
 • důvěryhodnost elektronického dokumentu a jeho využití v různých rolích, zejména jako nosiče podání, rozhodnutí, smluvního vztahu či jako důkazního prostředku
 • elektronické dokumenty a vybrané aspekty ochrany osobních údajů nejen podle GDPR
 • cloud a vybrané implikace pro elektronické dokumenty, odpovědnost poskytovatele kvalifikovaných služeb

Harmonogam:

9:00–15:00

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV - 628/2017, Elektronické dokumenty a elektronická identifikace

Kategorie:

Ostatní

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

24.02.2021
ON-LINE

Začátek: 24.02.2021 09:00 (středa)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 620 Kč bez DPH

Var. symbol: 2140200044

Uzávěrka: 17.02.2021

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky