Sestavování rozpočtu a řízení hospodaření podle něj u územně samosprávných celků

ON-LINE SEMINÁŘ AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektoři:

Ing. Lenka Stromšíková

odbornice, rozpočtář ÚSC

Ing. Zdeněk Studeník

vedoucí finanční odboru

Popis:

Cílem semináře je seznámit účastníky se základním legislativním rámcem v oblasti rozpočtu ÚSC. Seminář si také klade za cíl jeho účastníkům ve své metodické části přiblížit praktickou formou vhodná doporučení a příklady dobré praxe

Obsah:

 • Rozpočet ÚSC
 • Zdroje rozpočtu ÚSC
 • Moderní rozpočtové metody
 • Účelnost, efektivnost, hospodárnost – základ pro řízení obcí a krajů
 • Rozpočtová odpovědnost
 • Zadluženost ÚSC a její sledování
 • Metodika rozpočtu
 • Závazné ukazatele rozpočtu
 • Správnost stanovení časové použitelnosti u stanovených závazných ukazatelů
 • Praktické příklady
 • Porušení rozpočtové kázně
 • Financování zřízených a založených organizací
 • Peněžní fondy příspěvkových organizací
 • Vztah státního rozpočtu a jeho organizací k rozpočtu kraje, resp. rozpočtu ÚSC a jimi zřizovaných organizací
 • Průtokové dotace, finanční vypořádání

Harmonogam:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-214/2015; Novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2015 Sb.

Kategorie:

Finanční a daňové právo, Majetek

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

25.09.2020
ON-LINE

Začátek: 25.09.2020 09:00 (pátek)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 620 Kč bez DPH

Var. symbol: 2040200281

Uzávěrka: 24.09.2020

 Další termíny:

09.10.2020
Praha
BLÍŽÍ SE TERMÍN PŘIHLÁŠEK
09.10.2020
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky