Umisťování a povolování staveb

ON-LINE SEMINÁŘ AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

JUDr. Martina Franková Ph.D.

vrchní ministerský rada  Ministerstva pro místní rozvoj, lektor a zkušební komisař v Institutu pro veřejnou správu Praha, člen rozkladové komise Ministra životního prostředí. Dlouhodobě se zabývá stavebním právem, právem životního prostředí, pozemkovým právem a vzájemnými vazbami mezi těmito obory. Dlouhodobě působí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. 

Popis:

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit posluchače s právní úpravou problematiky umisťování a povolování staveb, a to se zaměřením na právní úpravu, zejména pak procesní otázky, prohloubit znalosti posluchačů a pomoci jim v orientaci v poměrně komplikované úpravě stavebního zákona, současně pak upozornit posluchače na vybrané problémové otázky a vysvětlit jejich řešení. Zohledněna bude přitom jak metodická činnost MMR, tak aktuální soudní judikatura.

Uchazeči budou také seznámeni s hlavními rysy připravované rekodifikace veřejného stavebního práva.  

Obsah semináře

Umisťování staveb

 • Formy umístění staveb
 • Územní řízení
 • Územní souhlas
 • Veřejnoprávní smlouva

Povolování staveb

 • Formy povolení staveb
 • Stavební řízení
 • Veřejnoprávní smlouva
 • Ohlášení
 • Certifikát autorizovaného inspektora

Společné postupy

 • společné řízení
 • další společné postupy

Vybrané otázky povolování a umisťování staveb

 • Účastníci územního, společného a stavebního řízení a jejich námitky
 • Žádost a její přílohy
 • Závazná stanoviska dotčených orgánů
 • Výjimka z obecných požadavků na výstavbu
 • Souhlas vlastníka podle § 184a
 • veřejnoprávní smlouva

Související judikatura

 

Harmonogam:

9:00–15:00

Místo konání:

Akreditace:

MV - Ministerstvo vnitra

Kategorie:

Správní a trestní právo, Přestupky

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

04.11.2020
ON-LINE

Začátek: 04.11.2020 09:00 (středa)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 620 Kč bez DPH

Var. symbol: 2040200472

Uzávěrka: 03.11.2020

  Přihlásit na kurz
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky