Kupní smlouva vs. darovací smlouva

ON-LINE SEMINÁŘ

Lektor:

JUDr. Ivana Zlatohlávková

Soudkyně Nejvyššího soudu (od roku 1995), před tím Krajský soud Praha (cca 6 let) a Okresní soud v Mělníku (cca 10 let)

Popis:

Cíl semináře

Seznámit posluchače s problematikou kupní a darovací smlouvy, se sankcemi vadných právních jednání

Obsah semináře

  • struktura právní úpravy kupní smlouvy a souvisejících otázek,
  • kupní smlouva vs. smlouva darovací, resp. smlouva o dílo aneb kdy jde o který smluvní typ (problémy s montáží či s koupí věci, která má být teprve vyrobena),
  • forma kupní smlouvy či jejích dílčích ujednání,
  • kupní cena, způsoby jejího určení, limity smluvní volnosti - neúměrné zkrácení, lichva, vznik práva na kupní cenu a jeho splatnost,
  • rizika pro kupujícího plynoucí z poslední judikatury k relativní neúčinnosti právního jednání, z nové úpravy překážek povolení nezbytné cesty, přísného judikaturního nazírání na dobrou víru v zápis převodce do katastru nemovitostí a dalších oblastí,
  • nabytí vlastnictví na základě kupní smlouvy, přechod nebezpečí,
  • podrobně k odpovědnosti za vady (s důrazem na aktuální judikaturu – limity autonomie vůle a možnosti i úskalí jejich využití, okruh nároků kupujícího, vědomé a nevědomé vady a jejich praktické dopady na reklamační lhůty, nesnáze spojené s vymezením lhůt pro uplatnění práv z odpovědnosti, revoluční změny navrhované v souvislosti s transpozicí nové směrnice EU 2019/771 o některých aspektech smluv o prodeji zboží do občanského zákoníku),
  • podrobně ke koupi závodu (vymezení předmětu - prodej závodu bez určených součástí včetně dluhů, okamžik převodu vlastnického práva, účinky na jednotlivé součásti závodu, přechod dluhů a ochrana věřitelů, převod nájmu prostoru sloužícího podnikání se závodem).

Harmonogam:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

Kategorie:

Finanční a daňové právo, Majetek

Pořadatel:

Aliaves s.r.o., Vyšehradská 320, 12800 Praha 2, IČ: 04636902, DIČ: CZ04636902

 Termín:

14.08.2020
ON-LINE

Začátek: 14.08.2020 09:00 (pátek)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 4 620 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 13.08.2020

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

14.08.2020
Praha
BLÍŽÍ SE TERMÍN PŘIHLÁŠEK
18.09.2020
Praha
18.09.2020
ON-LINE
23.10.2020
Praha
23.10.2020
ON-LINE
04.12.2020
Praha
04.12.2020
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky