Zákon o střetu zájmů – povinnosti veřejných funkcionářů a důsledky jejich porušení

AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektoři:

Ing., Mgr. Tereza Krupová Ph.D.

Vedoucí Oddělení metodiky a kontroly střetu zájmům, Ministerstvo spravedlnosti ČR. Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Působí jako lektorka seminářů s právní tematikou. Na Ministerstvu spravedlnosti je zaměstnána od roku 2014.

Mgr. Iveta Mikulášová

Vedoucí Oddělení registru oznámení veřejných funkcionářů, Ministerstvo spravedlnosti ČR. Absolventka právnické fakulty ZČU v Plzni. Na Ministerstvu spravedlnosti je zaměstnána od roku 2014 a před vznikem Odboru střetu zájmů a boje proti korupci v roce 2016, působila na Odboru legislativním.

Popis:

Seminář je určen pro osoby zabývající se problematikou zákona o střetu zájmů v praxi (veřejné funkcionáře, orgány, které provádějí zápisy veřejných funkcionářů do Centrálního registru oznámení, správní orgány)

Cíl semináře

Seznámení se základními principy plnění oznamovací povinnosti podle zákona o střetu zájmů a důsledky jejich porušení, a to praktickou formou s uvedením konkrétních příkladů a častých chyb.

Obsah semináře

  • Identifikace veřejného funkcionáře.
  • Základní povinnosti veřejných funkcionářů podle zákona o střetu zájmů, se zaměřením na oznamovací povinnost podle § 9 až 11 a § 12 odst. 4 zákona o střetu zájmů ve vztahu k Centrálnímu registru oznámení.
  • Důsledky porušení oznamovací povinnosti podle § 9 až 11 a § 12 odst. 4 zákona o střetu zájmů, se zaměřením na doporučený postup správních orgánů.
  • Jak řešit sporné situace ohledně identifikace veřejného funkcionáře, výmazu osoby z Centrálního registru oznámení a další praktické otázky.

Dopady nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 38/17 ze dne 11. 2. 2020, kterým byl s odkladem vykonatelnosti ke dni 31. 12. 2020 zrušen § 14b odst. 1 písm. a), b) a c) zákona o střetu zájmů (zveřejňování informací z Centrálního registru oznámení.

Harmonogam:

9:00–15:00

Místo konání:

PRAHA - PRAHA - Praha, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5

Akreditace:

MV - AK/PV-237/2017, Zákon o střetu zájmů

Kategorie:

Správní a trestní právo, Přestupky

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

24.09.2020
Praha

Začátek: 24.09.2020 09:00 (čtvrtek)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2040200470

Uzávěrka: 17.09.2020

 Další termíny:

15.10.2020
Brno
12.11.2020
Praha
12.11.2020
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky