Zaměstnanec v exekuci - co s ním?

ON-LINE SEMINÁŘ AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

Ing. Mgr. Antonín Toman

Lektor pracuje jako vedoucí právního oddělení Exekutorské komory České republiky, současně je přidruženým členem Právní a legislativní komise Exekutorské komoře České republiky a působí rovněž jako externí vyučující na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno. V teoretické i praktické rovině se zabývá problematickými okruhy exekučního práva a výkonu dohledu nad činností soudních exekutorů, o čemž také publikuje v odborných časopisech

Popis:

Cíl semináře

Zaměstnavatelé nevnímají své zaměstnance jen jako „lidský zdroj“, ale zajímají se o své zaměstnance po stránce lidské.

 

Je trendem poslední doby, že se zaměstnavatelé aktivně zajímají také o „dluhové příběhy“ svých zaměstnanců. Zaměstnavatelé se snaží poskytnout svým zaměstnancům určité poradenství. Dobrá právní rada je totiž velice dobrým zaměstnaneckým benefitem. Seminář je určen právě pro shora uvedené zaměstnavatele, kteří chtějí mít základní, ale široký přehled o exekučním řízení. 

 

Cílem semináře je seznámit účastníky se základy exekučního práva, aktuálními problémy z praxe a upozornit na důležité souvislosti spojené exekuční problematikou. Absolvování umožní uchazeči poradit zaměstnancům s rozmanitými procesními situacemi, s užíváním správních procesních úkonů. Krátce bude pojednáno i o připravovaných legislativních změnách.

 

Seminář je určen především pro podnikové právníky, personalisty, mzdové účetní a osoby zajímající se o problematiku dluhového zatížení zaměstnanců.

Obsah semináře

 • seznámení s právní úpravou,
 • exekuční tituly a jejich vady
 • procesní úkony, jejich typy a funkce
 • vhodná a nevhodná obrana povinného v exekučním řízení
 • fáze exekučního řízení
 • zastavení exekuce
 • odklad exekuce
 • právní terminologie vztahující se k exekucím
 • pravděpodobné náklady exekuce, náklady exekuce a rozhodování o nich
 • střet exekuce a insolvenčního řízení
 • střety exekucí

Harmonogam:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-64/2017

Kategorie:

Finanční a daňové právo, Majetek

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

18.08.2020
ON-LINE

Začátek: 18.08.2020 09:00 (úterý)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 620 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 17.08.2020

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

18.08.2020
Praha
10.12.2020
Praha
10.12.2020
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky