Výkon interního auditu

ON-LINE SEMINÁŘ AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

Ing. Jan Lokajíček

Odborník VS, který působí v ústředních orgánech státní správy. Ve své práci se zabývá zejména přípravou metodických materiálů a poskytováním konzultací při nastavování vnitřního kontrolního systému v organizacích veřejné správy.

Popis:

Kvalitní výkon interního auditu poskytuje organizaci přiměřené ujištění o fungování řídícího a kontrolního systému a iniciuje případné změny ke zdokonalení tohoto systému. Cílem tohoto semináře je provést interní auditory výkonem interního auditu se zaměřením na jeho přípravu, komunikaci s auditovanými subjekty a formulaci zjištění a doporučení z vykonaného auditu. Představen bude vzorový statut a manuál interního auditu. Na semináři bude očekávaná aktivní participace účastníků.

Cílovou skupinou semináře jsou: zejména začínající interní auditoři.

Obsah:

  • Nastavení a výkon interního auditu v souladu s metodickými pokyny Centrální harmonizační jednotky č. 5 a č. 6 – Statut interního auditu a Manuál interního auditu

-         Plánování interního auditu - audit universe, analýza rizik, střednědobý plán auditu, roční plán auditu

  • Příprava na výkon interního auditu – program interního auditu

-         Auditní zpráva  - struktura auditní zprávy, komunikace závěrů auditu a sledování plnění opatření

  • Diskuse účastníků

Harmonogam:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

Akreditace:

MV - Ministerstvo vnitra
AK/PV-116/2018, Název akreditace: Interní audit

Kategorie:

Finanční a daňové právo, Majetek

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

04.02.2021
ON-LINE

Začátek: 04.02.2021 09:00 (čtvrtek)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 620 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 03.02.2021

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

04.02.2021
Praha
29.04.2021
Praha
29.04.2021
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky