Pochybení při nakládání s obecním majetkem

ON-LINE SEMINÁŘ AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

JUDr. Adam Furek

zaměstnanec Ministerstva vnitra, Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly

Popis:

Obsah:

  • Obecně k povinnostem obcí při nakládání s obecním majetkem
  • Povinnost účelného a hospodárného nakládání s obecním majetkem (určování obvyklé ceny a odůvodňování odchylky od ní, prodeje za nižší než nejvyšší nabídku, výběr z více různých nabídek apod.)
  • Zveřejňování záměru (kdy je povinnost zveřejnit záměr, jaké má mít náležitosti, jak stanovit bližší podmínky dispozice, specifické případy zveřejňování záměru – dodatky smluv, předkupní právo, smlouvy o budoucích smlouvách, dispozice částí pozemku apod.)
  • Rozhodnutí zastupitelstva/rady o uzavření smlouvy (náležitosti, podmínky pro platné uzavření smlouvy, rozdělení pravomoci mezi obecní orgány apod.). 
  • Jednání za obec k uzavření smlouvy
  • Některé specifické situace (majetková a trestní)

Harmonogam:

9:00.15:00

Místo konání:

Akreditace:

MV - Ministerstvo vnitra
AK/PV-78/2014, Název akreditace: Zákon o obcích - aktuality a praxe

Kategorie:

Finanční a daňové právo, Majetek

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

11.08.2020
ON-LINE

Začátek: 11.08.2020 09:00 (úterý)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 3 220 Kč bez DPH

Var. symbol: 2040200419

Uzávěrka: 10.08.2020

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky