Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, v teorii a v praxi ORP

ON-LINE SEMINÁŘ AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

Mgr. Petr Ošťádal

Ministerský rada MŽP na úseku ochrany ovzduší, pracující ve státní správě od roku 1999.

Popis:

Cíl semináře

Cílem je seznámit posluchače s legislativou na úseku ochrany ovzduší, s kompetencemi orgánu ochrany ovzduší a s povinnostmi provozovatele zdrojů znečišťování ovzduší, a to ve vztahu k obci s rozšířenou působností.

Obsah semináře

Komplexní seznámení s platnou legislativou na úseku ochrany ovzduší a legislativou související.

Vymezení kompetencí obecního úřadu s rozšířenou působností, jako orgánu ochrany ovzduší.

Vymezení povinností obce, jako provozovatele stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.

Závazná stanoviska ve vztahu k řízením vedeným podle stavebního zákona.

Kontrolní činnost ORP – opatření k nápravě, sankce.

Správní řízení dle stávajícího právního rámce – řádné a přezkoumatelné rozhodnutí o přestupku.

 

V rámci poslední části kurzu budou zodpovídány případné komplexnější dotazy účastníků, které posluchači mohou lektorovi zaslat již před konáním kurzu na e-mailovou adresu: organizace@aliaves.cz

 

Do předmětu emailu uveďte: Mgr. Ošťádal – dotaz k semináři + datum konání semináře!

Harmonogam:

9:00–15:00

Místo konání:

Akreditace:

MV - Zákon o ochraně ovzduší, AK/PV-190/2020

Kategorie:

Právo životního prostředí

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

03.11.2020
ON-LINE

Začátek: 03.11.2020 09:00 (úterý)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 620 Kč bez DPH

Var. symbol: 2040200463

Uzávěrka: 02.11.2020

  Přihlásit na kurz
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky