Zákon o pomoci v hmotné nouzi

ON-LINE SEMINÁŘ AKREDITOVÁNO MPSV+MV UZAVŘENO

Lektor:

Mgr. Petr Beck

odborník VS, který působí v ústředních orgánech státní správy

Popis:

V rámci semináře se seznámíte s aktuálním výkladem zákona o pomoci v hmotné nouzi ve světle novel a ve vazbě na Metodické pokyny MPSV. Výklad lektor s dlouholetými zkušenostmi na MPSV povede se zřetelem na problematické okruhy, které přináší praxe, aktuální situaci v systému pomoci v hmotné nouzi, novely zákona o pomoci v hmotné nouzi a další související zákony, jejich připomenutí, možné problémy. Lektor ve svém výkladu také upozorní na nejčastější problémy, které se vyskytují při provádění zákona o pomoci v hmotné nouzi a jejich řešení. Řešení specifických situací osob v hmotné nouzi na základě metodických pokynů.

Kurz je určen sociálním pracovníkům, pracovníkům sociálních odborů obcí a krajů, pracovníkům úřadů práce a dalším zájemcům o tuto problematiku z řad pomáhajících profesí.

Cíl semináře:

Seznámení účastníků s aktuální problematikou zákona o pomoci v hmotné nouzi a diskuze nad praktickými případy. Účastníci si svou účastí prohloubí poznatky z oblasti aplikace zákona a umožní jim získat aktuální informace a dovednosti jak správně aplikovat zákonné normy při efektivním rozhodování při vyplácení dávek pomoci v hmotné nouzi.

Obsah semináře:

 • aktuální situace v systému pomoci v hmotné nouzi
 • současné otázky zákona o pomoci v hmotné nouzi:
 • opatření obecné povahy
 • veřejná služba
 • částky živobytí osob v hmotné nouzi
 • příspěvek na živobytí ve formě poukázek
 • dávka mimořádné okamžité pomoci a její poskytování
 • doplatek na bydlení a jeho podmínky nároku a výše
 • nejčastější problémy, které se vyskytují při aplikaci zákona a jejich řešení
 • metodické pokyny MPSV a jejich využití v praxi
 • řešení specifických situací osob v hmotné nouzi

Seminář je akreditován MPSV i MV!

Harmonogam:

9:00–15:00

Místo konání:

Akreditace:

MPSV - A2017/0362-SP/PC
MV - AK/PV-275/2018

Kategorie:

Sociální služby, Zdravotnictví

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

23.10.2020
ON-LINE

Začátek: 23.10.2020 09:00 (pátek)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 620 Kč bez DPH

Var. symbol: 2040200491

Uzávěrka: 22.10.2020

 Další termíny:

16.12.2020
ON-LINE
14.01.2021
ON-LINE
02.03.2021
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky