Manažerské dovednosti pro úředníky samosprávy

ON-LINE SEMINÁŘ AKREDITOVÁNO MVVÍCEDENNÍ UZAVŘENO

Lektor:

PhDr. Jan Gruber Ph.D.

Lektor a konzultant v oblasti aplikované psychologie práce a managementu. Působí jako pedagog na FFUK a dalších vysokých školách, pracuje s manažery i specialisty v komerční oblasti i ve státní správě a samosprávě. Je spoluautorem několika knižních publikací se zaměřením na sociální psychologii a psychodiagnostiku, publikuje v odborných časopisech.

Popis:

Cíl semináře

Seznámit úředníky samosprávy na pozicích manažerů s koncepty a dovednostmi, které mohou být užitečné při výkonu manažerské funkce. Účastník semináře identifikuje svoje silné stránky a zaměří se na rozvoj těch manažerských kompetencí, které mu mohou v jeho práci pomoci. Seminář je interaktivní a pracuje s tématy, která přinášejí účastníci.

Obsah semináře

Efektivní delegování a kontrola, zpětná vazba. Manažerské styly, management a leadership. Individuální motivace týmu a týmové role, práce s vizí. Zvládání náročného podřízeného a náročných komunikačních situací. Komunikace změny v týmu. Vedení porad a práce s časem. Strategické hodnocení podřízených.

Harmonogam:

11.8.2020 – 9:00–15:00

12.8.2020 – 9:00–15:00

Místo konání:

Akreditace:

MV - Ministerstvo vnitra

Kategorie:

Měkké dovednosti, Informatika

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

11.08.2020
ON-LINE

Začátek: 11.08.2020 09:00 (úterý)

Délka výuky: 12 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 5 220 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 10.08.2020

 Další termíny:

16.02.2021
Praha
16.02.2021
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky