Rodičovská role a její vliv na zdravý psychický vývoj dítěte včetně problematiky výlučné a střídavé péče a výhradní péče otce - MPSV AKREDITACE

ON-LINE SEMINÁŘ AKREDITOVÁNO MPSV PRÁVĚ PROBÍHÁ

Lektor:

Prof. PhDr. Lenka Šulová CSc.

působí na Katedře psychologie FF UK, kde vede oddělení sociální psychologie. Dlouhodobě pracovala jako psycholog zaměřený na problematiku dětí v pěstounské péči a vytvořila metodiku pro učitele jak posilovat právní vědomí dítěte. Je autorkou a spoluautorkou řady psychologických publikací. Je členkou mnoha odborných psychologických společností v ČR i zahraničí.

Popis:

Jak funguje dnešní „moderní“ rodičovství?

Jak moc jsou v psychice dítěte významné rodičovské role?

Je správná střídavá péče nebo výlučná péče jednoho z rodičů a za jakých podmínek?

Odpovědi na tyto a další otázky si můžete ujasnit na našem semináři s českou psycholožkou prof. PhDr. Lenkou Šulovou, CSc., která se ve své praxi zabývá především vývojovou psychologií v souvislosti s raným vývojem dítěte a vztahy mezi rodiči a dětmi.

V rámci kurzu bude představena problematika významu rodičovských rolí pro výchovu a zdravý psychický vývoj dítěte. Program se bude věnovat nejen charakteristickým prvkům současného rodičovství, ale zvláštní pozornost bude věnována specifickým znakům chování otce a matky vůči dítěti v obecné rovině i s důrazem na jednotlivé vývojové etapy. Především období raného věku, předškolního období a dospívání bude zmíněno detailněji. Kurz se také dotkne témat a rizik s nimi spojených, jako je výlučná péče jen jednoho z rodičů, střídavá péče a také tématu „Dítě v péči otce“, které je v české společnosti relativně nové.

Součástí kurzu bude také praktická část, ve které budou představeny konkrétní kauzy, a bude vedena diskuze s účastníky kurzu.

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout dotčeným odborníkům (příkladně opatrovnickým soudcům, pediatrům, pedagogům, pracovníkům OSPOD či sociálním pracovníkům) dostatek odborných informací na dané téma a představit konkrétní kauzy. Účastník vzdělávacího programu si jeho úspěšným absolvováním osvojí nejnovější poznatky z oblasti vývojové a sociální psychologie a své poznatky bude schopen aplikovat v oblasti svého působení. Cílem je však též předání těchto informací rodičům, v rámci sociální práce s rodinou, kteří zvažují rozvod s následnou střídavou péčí o dítě, či svěření dítěte do péče pouze jednoho z rodičů. Je důležité, aby si rodiče byli předem vědomi různých rizik, která mohou následně mít vliv na zdravý psychický vývoj jejich dítěte. Cílem kurzu je tedy jak vzdělávání, tak prevence.

Obsah:

1. Současné rodičovství

Charakteristické znaky současného rodičovství ve vztahu k psychickému vývoji dítěte.

 • aktuální rizika pro zdravý vývoj dítěte
 • fluidní vztahy
 • modus vivendi
 • příliš „zralí“ rodiče
 • aktivní hybatelé – pasivní konzumenti
 • hyperrealista
 • individuální x kolektivní činnosti

2. Otcovská a mateřská role

Popis specificity otcovské a mateřské role a její význam ve výchovném působení na dítě. Jednotlivé vývojové etapy s akcentem na význam otce ve výchově a v procesu formování osobnosti dítěte.

 • význam rodičovských rolí pro výchovu a zdravý psychický vývoj dítěte
 • zaměřenost na zájem jednotlivce
 • dítě v péči otce
 • rizika výlučné péče jednoho z rodičů
 • komplementarita rodičovských postav
 • Gleasonova teorie mostu

3. Praktická část – příklady dobré a špatné praxe, kazuistiky, diskuze

Kurz je akreditován MPSV.

Harmonogam:

9:00–15:00

Místo konání:

Akreditace:

MPSV - A2018/0661-SP/PC, Název akreditace: Rodičovská role a její vliv na zdravý psychický vývoj dítěte

Kategorie:

Sociální služby, Zdravotnictví

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

26.11.2020
ON-LINE

Začátek: 26.11.2020 09:00 (čtvrtek)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 3 220 Kč bez DPH

Var. symbol: 2040200488

Uzávěrka: 26.11.2020

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

16.12.2020
Praha
16.12.2020
ON-LINE
14.01.2021
Praha
14.01.2021
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky