Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích z pohledu úředníka, vlastníka a uživatele pozemní komunikace

ON-LINE SEMINÁŘ AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

Mgr. David Mazánek

Právník Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Dlouholetá praxe s rozhodováním v samostatné i přenesené působnosti v oblasti silničního hospodářství. Dlouholetá praxe v přednáškové i publikační činnosti.

Popis:

Seminář je určen úředníkům obecních a krajských úřadů pověřených výkonem agendy silničního správního úřadu, dále pak starostům malých obcí, kteří nemají profesionální aparát a vykonávají uvedenou agendu osobně, a v neposlední řadě advokátům (popř. podnikovým právníkům), na něž se účastníci sporů o užívání cest nejčastěji obracejí.

Obsah semináře:

 1. Definice pozemní komunikace a její druhy
 2. Definice místní komunikace a její určení.
 3. Rozhodnutí o omezení obecního užívání místních komunikací, veřejně přístupných  účelových komunikací a silnic II a III třídy
 4. Vydávání povolení zvláštního užívání místních komunikací a silnic jiných než obvyklým  způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou v dané oblasti určeny
 5. Zařazení pozemní komunikace do příslušné kategorie
 6. Majetkoprávní vypořádání silničních pozemků pod místními komunikacemi
 7. Povolení připojení nebo zrušení připojení sousedních nemovitostí k místní komunikaci,  silnici II a III třídy
 8. Odstranění autovraku z místní komunikace
 9. Provádí státní odborný dozor v rozsahu dle působnosti zákona č. 13/1997 Sb.
 10. Povolení umístění inženýrských sítí do silničního tělesa a pozemku, provádění oprav a  rekonstrukcí místních komunikací a silnic II a III třídy
 11. Vydává stanovení k umístění dopravního značení
 12. Projednávání projektových dokumentací v oblasti silničního hospodářství
 13. Zpoplatnění užití místní komunikace

Harmonogam:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

Akreditace:

MV - Ministerstvo vnitra
AK/PV-92/2014, Název akreditace: Silniční a správní úřad obcí I. a II. stupně

Kategorie:

Doprava, Logistika

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

12.08.2020
ON-LINE

Začátek: 12.08.2020 09:00 (středa)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 770 Kč bez DPH

Var. symbol: 2040200421

Uzávěrka: 11.08.2020

 Další termíny:

17.02.2021
ON-LINE
17.02.2021
Praha
06.04.2021
ON-LINE
06.04.2021
Praha
24.05.2021
ON-LINE
24.05.2021
Praha
02.08.2021
ON-LINE
02.08.2021
Praha
04.10.2021
ON-LINE
04.10.2021
Praha
02.12.2021
ON-LINE
02.12.2021
Praha
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky