Řidičská oprávnění a řidičské průkazy

ON-LINE SEMINÁŘ AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

Kateřina Janovcová

lektorka a zkušební komisařka Institutu pro veřejnou správu Praha, pracovník na Ministerstvu dopravy ČR, odbor agendy řidičů, dlouholetá odbornice na oblast zákona o silničním provozu

Popis:

Seminář je určen pro úředníky územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.

Cíl semináře

Seznámit pracovníky obecních úřadu obcí s rozšířenou působností s novelami zákona č. 361/2000 Sb.  Sjednotit postupy pracovníků na úseku agendy řidičů. Informovat o stanoviscích MD a metodikách zaměřených na problematiku řidičských průkazů, udělení řidičských oprávnění, vrácení řidičských oprávnění, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, registru řidičů apod.

Obsah semináře

Účastníci kurzu získají aktuální informace k novele zákona o provozu na pozemních komunikacích, k problematice výměny řidičských průkazů vydaných cizími státy a výdej řidičských průkazů ČR cizím státním příslušníkům. Součástí kurzu budou aktuální informace ze strany odborníků Ministerstva dopravy.

V rámci semináře bude probráno:

 1. Výklad souvisejících právních norem - novelizace právních předpisů
 2. Udělení řidičského oprávnění - podmínky udělení, pojem obvyklé bydliště (výklad pojmu, jeho prokázání) apod.
 3. Skupiny vozidel a jejich rovnocennosti
 4. Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel - vyhláška č. 277/2004 Sb., lékař, posuzující lékař
 5. Podmínění, omezení, odnětí, pozbytí řidičského oprávnění (i v důsledku dosažení 12 bodů) a náležitosti jeho vrácení
 6. Pozbytí řidičského oprávnění v důsledku rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněném zastavení trestního stíhání a s tím poté spojené vrácení řidičského oprávnění
 7. Exekuce pozastaveném řidičského oprávnění
 8. Vydání řidičského průkazu - náležitosti, podmínky
 9. Odevzdání řidičského průkazu
 10. Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu
 11. Výměna řidičského průkazu vydaného cizím státem, řidičského průkazu Evropského společenství za český řidičský průkaz - podmínky, vzory řidičských průkazů, náležitosti možnosti výměny apod.
 12. Informace o aktuálních novelách zákona č. 361/2000 Sb.
 13. Aktuální novelizace zákona č. 361/2000 Sb.
 14. Zákon č. 297/2011 Sb., rozdělená účinnost 1. 1. 2012, 19. 1. 2013
 15. Zákony č. 329/2011 Sb., č. 193/2012 Sb., č. 390/2012 Sb., č. 396/2012 Sb., č. 101/2013 Sb.
 16. Změny prováděcích právních předpisů - především vyhlášky č. 31/2001 Sb.
 17. Konzultace a dotazy k problematice

 

 

Harmonogam:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

Akreditace:

MV - Ministerstvo vnitra
AK/PV-243/2019, Název akreditace: Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu se zaměřením na řidičské průkazy

Kategorie:

Ostatní

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

20.08.2020
ON-LINE

Začátek: 20.08.2020 09:00 (čtvrtek)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 3 220 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 19.08.2020

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

25.11.2020
Praha
25.11.2020
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky