Schvalování technické způsobilosti vozidel

ON-LINE SEMINÁŘ AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

Ing. Martin Tichý

Odborník VS, který působí v ústředních orgánech státní správy. V minulosti např. řídil projekt správy českého přístavu v Hamburku

Popis:

Cílem semináře je podrobné představení  všech plánovaných změn v rámci schvalování technické způsobilosti vozidel, které vzniknou v rámci  novely zákona č. 56/2001 Sb.  Prostor bude vyhrazen i pro řešení konkrétních dotazů z praxe.

Součástí semináře bude i představení nařízení EU 858/2018 o schvalování technické způsobilosti, které nahradí směrnici č. 2007/46/ES. Zde bude komentováno jakým způsobem toto nařízení vstoupí do schvalovací praxe.

Obsah:

  1. Přehled právní úpravy na úseku schvalování technické způsobilosti vozidel.
  2. Představení připravovaných novel - zákona o provozu vozidel na pozemních komunikacích a prováděcí vyhlášky č. 341/2014 Sb. - novelizace 2020.
  3. Změny v oblasti schvalování vozidel - nařízení ES č. 858/2018, změny v rámci přestaveb a výrob vozidel.
  4. Nové kontrolní pravomoci schvalovacích úřadů a Evropské Unie.
  5. Nové předpisy EU a EHK OSN a další.
  6. Závěrečná diskuze.

Harmonogam:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

Akreditace:

MV - Ministerstvo vnitra
AK/PV-12/2014, Název akreditace: Schvalování stavby nebo přestavby vozidel na obcích s rozšířenou působností

Kategorie:

Doprava, Logistika

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

04.06.2020
ON-LINE

Začátek: 04.06.2020 09:00 (čtvrtek)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 770 Kč bez DPH

Var. symbol: 2040200225

Uzávěrka: 03.06.2020

 Další termíny:

04.02.2021
Praha
04.02.2021
ON-LINE
20.05.2021
Praha
20.05.2021
ON-LINE
17.09.2021
Praha
17.09.2021
ON-LINE
11.11.2021
Praha
11.11.2021
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky