Domácí násilí z pohledu policejní a soudní praxe

ON-LINE SEMINÁŘ AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

JUDr. Tomáš Durdík

právník roku 2014 v kategorii Pro bono, soudce trestního kolegia Nejvyššího soudu, dobrovolný právní poradce a člen představenstva Bílého kruhu bezpečí

Popis:

Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou domácího násilí, a to nejen z pohledu jeho identifikačních znaků, forem či základní charakteristiky ohrožené a násilné osoby, ale především s možnostmi jejího právního řešení v duchu zákona č. 135/2006 Sb., na ochranu před domácím násilím, ve znění pozdějších předpisů. Detekce domácího násilí, vykázání násilné osoby ze společného obydlí, činnost intervenčního centra, interdisciplinární přístup, předběžná opatření, možný souběh s trestním řízením apod. jsou dílčí témata, jimž bude v rámci semináře věnována náležitá pozornost, stejně jako poznatkům z praxe, dotazům a případné výměně zkušeností.   

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

  • identifikační znaky domácího násilí a jeho formy
  • stručná charakteristika násilné a ohrožené osoby
  • tři pilíře ochrany před domácím násilím, tj. policejní vykázání (jeho podstata a realizace), intervenční centrum (jeho postavení a odborná činnost), předběžná opatření (jejich druhy, podmínky pro jejich vydání a následný výkon)
  • interdisciplinární přístup při řešení domácího násilí
  • možnost souběžného vedení trestního řízení vůči násilné osobě
  • domácí násilí v přestupkové agendě  

Harmonogam:

9:00–15:00

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-595/2019

Kategorie:

Sociální služby, Zdravotnictví

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

07.09.2020
ON-LINE

Začátek: 07.09.2020 09:00 (pondělí)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 4 620 Kč bez DPH

Var. symbol: 2040200263

Uzávěrka: 06.09.2020

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

07.09.2020
Praha
13.11.2020
Praha
13.11.2020
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky