Exekuce srážkami ze mzdy v praxi

ON-LINE SEMINÁŘ AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

Ing. Mgr. Antonín Toman

Lektor pracuje jako vedoucí právního oddělení Exekutorské komory České republiky, současně je přidruženým členem Právní a legislativní komise Exekutorské komoře České republiky a působí rovněž jako externí vyučující na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno. V teoretické i praktické rovině se zabývá problematickými okruhy exekučního práva a výkonu dohledu nad činností soudních exekutorů, o čemž také publikuje v odborných časopisech

Popis:

Cíl semináře:

Seznámení účastníků s právní úpravou vztahující se ke srážkám ze mzdy, které jsou prováděny v rámci exekučního řízení. Bude komplexně pojednáno o obsahu relevantních právních předpisů, povinnostech zaměstnavatelů, nejčastějších omylech, sporných situacích a postřezích z praxe. Krátce bude pojednáno i o připravovaných legislativních změnách.

Seminář je určen především pro podnikové právníky, personalisty, mzdové účetní a osoby zajímající se o problematiku exekučních srážek ze mzdy.

Obsah:

 • seznámení s právní úpravou,
 • základní principy exekuce srážkami ze mzdy,
 • třetinový systém, nezabavitelná částka,
 • příjmy podléhající exekuci srážkami ze mzdy,
 • přednostní a nepřednostní pohledávky,
 • způsob výpočtu srážek,
 • pořadí exekucí,
 • souběh více příjmů,
 • přechod zaměstnance k novému zaměstnavateli,
 • povinnosti zaměstnavatele ve vztahu k soudnímu exekutorovi,
 • střet exekuce a insolvenčního řízení

Harmonogam:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

Akreditace:

MV - Ministerstvo vnitra
AK/PV-64/2017, Název akreditace: Exekuce srážkami ze mzdy v praxi

Kategorie:

Finanční a daňové právo, Majetek

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

22.10.2020
ON-LINE

Začátek: 22.10.2020 09:00 (čtvrtek)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 770 Kč bez DPH

Var. symbol: 2040200425

Uzávěrka: 21.10.2020

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky