Dotační podvody

ON-LINE SEMINÁŘ AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

JUDr. Jan Chocholatý Ph.D.

soudce Vrchního soudu v Praze

Popis:

1)      Úvod do problematiky

a)      Pojem dotační podvod

b)      Různé skutkové podstaty dotačního podvodu dle platné právní úpravy

c)       Důvody zakotvení zvláštní skutkové podstaty ( legislativa EU)

2)      Trestný čin poškození finančních zájmů Evropské unie § 260 tr. zákoníku

a)      Důvody zakotvení této zvláštní skutkové podstaty

b)      Odlišnosti od trestného činu podvodu i dotačního podvodu

c)       Souběh trestných činů dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU

3)      Typické příklady dotačního podvodu

a)      při podání přihlášky (žádosti)

b)      při předkládání požadovaných údajů a dokladů

c)       po vyplacení dotace

4)      hodnocení žádosti o poskytnutí dotace

a)      nedostatky v současné praxi

b)      mezery v kontrole poskytnutých údajů o žadateli

c)       nedostatky v kontrole využití dotace

5)      Příklady z praxe s demonstrací, jak jim bylo možno zabránit

6)      Závěr, dotazy, diskuse.

Harmonogam:

10:00–14:00

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-418/2018

Kategorie:

Finanční a daňové právo, Majetek

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

30.09.2020
ON-LINE

Začátek: 30.09.2020 10:00 (středa)

Délka výuky: 4 hodiny

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 4 620 Kč bez DPH

Var. symbol: 2040200453

Uzávěrka: 29.09.2020

 Další termíny:

26.01.2021
ON-LINE
26.01.2021
Praha
08.04.2021
ON-LINE
08.04.2021
Praha
10.06.2021
ON-LINE
10.06.2021
Praha
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky