Finanční kontrola ve veřejné správě - aktuální vývoj

ON-LINE SEMINÁŘ AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

Ing. Hana Juráňová

Lektorka je auditorkou a daňovou poradkyní zabývající se kontrolní a konzultační činností ve veřejné správě s bohatou lektorskou zkušeností.

Popis:

 1. Vnitřní směrnice a zákon o finanční kontrole, praktická aplikace ve veřejné správě po 1. 1. 2019
 2. Legislativní rámec v r. 2019 - Zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, prováděcí vyhláška č.416/2004.
 3. Informace MFČR a MVČR, aktuální metodická pomoc CHJ, významná podpora
 4. Zákon o finanční kontrole
 5. vymezení pojmů
 6. obecná formulace finanční kontroly
 7. cíle finanční kontroly
 8. organizační zajištění finanční kontroly
 9. Veřejnosprávní kontrola
 10. Zákon o kontrole
 11. Veřejnosprávní kontrola u žadatelů a příjemců dotace, příspěvků, návratné finanční výpomoci, změny v návaznosti na legislativu
 12. VSK u zřízených p.o.
 13. Vnitřní kontrolní systém
 14. povinnosti vedoucího orgánu veřejné správy a vedoucích zaměstnanců
 15. předběžná kontrola, průběžná kontrola, následná kontrola
 16. záznam o kontrole
 17. praktický průběh řídící kontroly a nejčastější nedostatky
 18. příklad řídící kontroly u výdajů
 19. příklad řídící kontroly u příjmů
 20. Systém vnitřních směrnic, příklady obsahu základních směrnic tvořících vnitřní kontrolní systém účetní jednotky. Aktualizace směrnic
 21. Finanční kontrola ve vazbě na trestní odpovědnost
 22. Nejčastější dotazy, chyby, praktické poznatky a rady k aplikaci zákona o finanční kontrole.
 23. Shrnutí, workshop, závěr

Harmonogam:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

Akreditace:

MV - Ministerstvo vnitra
AK/PV-72/2016, Název akreditace: Směrnice a zákon o finanční kontrole - aktuálně

Kategorie:

Finanční a daňové právo, Majetek

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

23.11.2020
ON-LINE

Začátek: 23.11.2020 09:00 (pondělí)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 620 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 22.11.2020

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky