Právní rámec opatření k ochraně veřejného zdraví pro případ vzniku pandemie !SEMINÁŘ ON-LINE ZDARMA!

UZAVŘENO

Lektor:

JUDr. Ivo Krýsa Ph.D., LL.M.

spoluautor komentáře k Zákonu o ochraně veřejného zdraví, v minulosti působil jako ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, následně jako náměstek na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a jako ředitel odboru hygieny obecné a komunální Hygienické stanice hl. m. Prahy. V současné době působí na Krajské soudu v Praze.

Popis:

Obsah semináře

Účastníci semináře se seznámí se základním právním rámcem opatření a mimořádných opatření pro případ vzniku epidemie a její závažnější formy - pandemie - v kontextu  zákona o ochraně veřejného zdraví, ve znění poslední novely. Budou probrány druhy a formy mimořádných opatření, včetně omezení, jimž jsou osoby povinny se podrobit. Pozornost bude věnována rovněž dalším souvisejícím otázkám a právním souvislostem jako právní rámec provádění epidemiologického šetření či zajištění ochrany údajů o zdravotním stavu.

Harmonogam:

10:00–12:00

Místo konání:

PRAHA - adresa bude upřesněna

Kategorie:

Ostatní

Pořadatel:

Aliaves s.r.o., Vyšehradská 320, 12800 Praha 2, IČ: 04636902, DIČ: CZ04636902

 Termín:

01.04.2020
Praha

Začátek: 01.04.2020 10:00 (středa)

Délka výuky: 2 hodiny

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 0 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 31.03.2020

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky