Rodinné právo v procesních souvislostech - AKREDITACE MPSV + MV

AKREDITOVÁNO MPSV+MV POSLEDNÍ MOŽNOST PŘIHLÁŠKY

Lektor:

JUDr. Renáta Šínová Ph.D.

odborná asistentka právnické fakulty UP v Olomouci. Ve své vědecké i profesní praxi se dlouhodobě věnuje civilně procesnímu a rodinnému právu, působila v soudnictví, advokacii. Spoluautorka zákona o zvláštních řízeních soudních, hostující profesorka na univerzitě v Californii.

Popis:

Kurz je zaměřen na procesní souvislosti řešení rodinně-právních problémů. Důraz je kladen především na právní úpravu řízení ve věcech rodinně-právních obsaženou v zákonu č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zejména pak na řízení ve věcech péče o nezletilé a velmi stručně tzv. řízení paternitní. V rámci akreditovaného vzdělávacího kurzu MPSV Vám nabízíme možnost získat ucelenou představu a podrobnější informace k této problematice s lektorkou, která se této problematice věnuje dlouhodobě na odborné úrovni. Kurz obsahuje také informace o aktuálním výkladu jednotlivých právních norem a případných chystaných změnách. Seminář je určen především pro sociální pracovníky, sociální kurátory, pracovníky OSPOD, neziskové organizace, ale i další zájemce o tuto problematiku.

Obsah:

  • Procesní zvláštnosti rodinněprávních řízení, prameny právní úpravy
  • Předběžné opatření upravující poměry dítěte
  • Péče soudu o nezletilé (příslušnost, kolizní opatrovnictví, návrh na zahájení řízení, průběh řízení, jiný soudní rok, dokazování, rozhodnutí, opravné prostředky)
  • Výkon rozhodnutí o péči o nezletilé děti
  • Aktuální problémy v řízení o určení a popření rodičovství
  • Diskuze, sdílení zkušeností z praxe pracovníků

Harmonogam:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 (najít na mapě)

Akreditace:

MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí
MV - Ministerstvo vnitra
MV: AK/PV-240/2016, Název akreditace: Soudnictví ve věcech mládeže, činnost OSPOD; MPSV: A2017/0744-SP/PC, Název akreditace: Rodinné právo v procesních souvislostech

Kategorie:

Sociální služby, Zdravotnictví

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

13.08.2020
Praha

Začátek: 13.08.2020 09:00 (čtvrtek)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2040200417

Uzávěrka: 06.08.2020

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

09.10.2020
Praha
13.11.2020
Praha
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky