Ochrana dětí na internetu před sexuálními predátory, kyberkriminalitou a dalšími hrozbami

AKREDITOVÁNO MPSV+MŠMT

Lektor:

Ing. Petr Šmíd

  • ředitel Portusu Prachatice, o.p.s.
  • místopředseda sekce primární prevence Asociace nestátních organizací (A.N.O.)
  • supervizor se specializací na školské prostředí
  • technický expert na oblast kyberkriminality

Lektor akreditovaných seminářů z oblasti kyberkriminality a šikany, který se dlouhodobě pohybuje v oblasti primární prevence. V minulosti působil jako školní metodik prevence, výchovný poradce na SŠ a poskytovatel primární prevence.

Popis:

Cíl semináře

Hlavním cílem semináře je kvalifikovaně seznámit účastníky s fenoménem dnešní doby – kyberkriminalitou jako s nejnovější formou rizikového chování klientů. Objasnit, co všechno kyberkriminalita je, včetně právních aspektů a doporučených postupů při řešení problémů s důrazem na jejich předcházení využitím dostupných prostředků a preventivních opatření.

Obsah semináře

  • Kyberkriminalita - formy kyberkriminality (definice kyberkriminality, oddělení od příbuzných pojmů, formy, trestné činy ve vztahu je kyberkriminalitě)
  • Google - dostupné služby na Internetu, princip budování „zrcadla světa“, požívání souborů cookies, youtubering
  • Sociální sítě - Facebook, Instagram, TikTok - podstata, princip fungování a sdílení, nástrahy, rizika, právní aspekty, externí aplikace, cenzura
  • Počítačové hry - principy a nástrahy dnešních her, mikrotransakce – zejména massive multiplayer on-line (MMO) a Free to play (FTP) hry

Harmonogam:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

Akreditace:

MPSV - A2019/0199-SP/PC/PP/VP, Název akreditace: Úvod do kyberkriminality
MŠMT - 1037/2017-1-177, Název akreditace: Kyberšikana a jiné nástrahy virtuálního světa

Kategorie:

Školství, VzděláváníMěkké dovednosti, InformatikaSociální služby, Zdravotnictví

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

12.10.2020
Praha

Začátek: 12.10.2020 09:00 (pondělí)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 05.10.2020

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

12.10.2020
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky