Participační právo nezletilého dítěte v soudním řízení

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

Mgr. Vladimír Polák

soudce, který je inspirován cochemskou praxí, nastavil procesy interdisciplinární spolupráce subjektů zúčastněných na projednávání a rozhodování věcí rodinného práva soukromého v obvodu Okresního soudu v Novém Jičíně. Problematice rozhodování soudu ve věcech péče o nezletilé se věnuje též v rámci lektorské činnosti.

Popis:

Cíl semináře

Seznámení s právní úpravou, včetně mezinárodních smluv, a relevantní judikaturou Evropského soudu pro lidská práva a národních soudů; objasnění forem, možností a nástrojů realizace participačních práv nezletilých dětí v soudním řízení (se zaměřením na řízení ve věcech péče soudu o nezletilé); představení interdisciplinárního přístupu při realizaci participačních práv s přihlédnutím k postavení kolizního opatrovníka nezletilého dítěte.

Obsah semináře

 • Základní pojmy a východiska
 • Právní úprava
  • mezinárodní úmluvy
  • hmotněprávní a procesněprávní úprava v ČR
 • Judikatura Evropského soudu pro lidská práva a Ústavního soudu
 • Realizace participačních práv nezletilých dětí v soudním řízení
  • formy
  • možnosti
  • nástroje
 • Interdisciplinární přístup při realizaci participačních práv
  • postavení soudu
  • postavení kolizního opatrovníka nezletilého dítěte
 • Diskuze a závěr

Harmonogam:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

Akreditace:

MV - AK/PV-240/2016

Kategorie:

Sociální služby, Zdravotnictví

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

06.10.2020
Praha

Začátek: 06.10.2020 09:00 (úterý)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 3 590 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 29.09.2020

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

06.10.2020
ON-LINE
24.11.2020
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky