Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

JUDr. Vítězslav Pýša

Státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství činný na odboru analytickém a legislativním. Problematikou svobodného přístupu k informacím se zabývá od počátku účinnosti zákona č. 106/1999 Sb.

Popis:

Cíl semináře:

Umožnit účastníkům semináře získat znalost zákonné úpravy svobodného přístupu k informacím včetně základní související judikatury, a to v míře využitelné v praxi, zejména při vyřizování žádostí o poskytnutí informací a rozhodování o opravných prostředcích.

Obsah:

1) Mezinárodní i vnitrostátní zakotvení práva na informace

2) Působnost zákona o svobodném přístupu k informacím

3) Povinný subjekt

4) Žadatel o poskytnutí informace

5) Žádost o poskytnutí informace

6) Vyřízení žádosti o poskytnutí informace

7) Opravné prostředky

Možnost zaslání dotazů k tématu předem. Pokud nějaké máte, prosíme o jejich zaslaní alespoň týden před konáním semináře. Dotazy budou následně zodpovězeny na semináři.

Harmonogam:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - Praha, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5

Akreditace:

MV - Ministerstvo vnitra
AK/PV-614/2016, Název akreditace: Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v podmínkách městských a obecních úřadů, zveřejňování platů úředníků a politiků

Kategorie:

Ostatní

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

22.09.2020
Praha

Začátek: 22.09.2020 09:00 (úterý)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2040200435

Uzávěrka: 15.09.2020

 Další termíny:

10.11.2020
Praha
10.11.2020
ON-LINE
15.12.2020
Praha
15.12.2020
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky